Enkel de eerste coronagolf vaagde al 6 miljoen jobs weg in de EU

Door de eerste golf van de pandemie zijn er 6 miljoen jobs verdwenen in de Europese Unie, volgens een studie van EU-agentschap Eurofound. Jongeren en vrouwen werden daarbij disproportioneel hard geraakt, vooral als ze tijdelijke contracten hadden.

Telewerk en programma’s van tijdelijke werkloosheid hebben banen beschermd, maar zorgden er wel voor dat veel werknemers die lange tijd inactief waren niet in de werkloosheidscijfers terechtkwamen. Bovendien waren er grote verschillen tussen de lidstaten wat betreft de beschermingsniveaus van die systemen. Eurofound pleit voor een permanent flexibel systeem van tijdelijke werkloosheid op Europese schaal, dat kan geactiveerd worden in tijden van crisis.

Volgens de studie waren er in de EU 5,7 miljoen jobs minder tijdens het voorjaar van 2020, dan op het einde van 2019. Als men corrigeert met de verwachte groei die had plaatsgevonden zonder de pandemie, zijn er 6,3 miljoen banen in rook opgegaan.

Jongeren en tijdelijke contracten

Vooral tijdelijke contracten werden geëlimineerd. Het aantal arbeidscontracten met bepaalde duur verminderde met 17 procent. In Spanje, Frankrijk, Italië en Griekenland gingen de meeste tijdelijke jobs op de schop.

In de jonge bevolkingsgroepen daalden de tewerkstellingscijfers het hardst. Eurofound, het EU-orgaan dat de leef- en arbeidsomstandigheden in het blok moet monitoren, waarschuwt voor een ‘verloren generatie’. De werkgelegenheid voor jongeren daalde in de eerste helft van vorig jaar sterker dan tijdens de financiële crisis van 2008. Het agentschap benadrukt hoe cruciaal jobcreatie en activering met een focus op jongeren is, voor een duurzaam herstel.

De pandemie versterkte ook de ongelijkheid: aangezien ongeveer de helft van de arbeidskrachten in de EU ging telewerken, hadden hoogopgeleiden in stedelijke centra een veel grotere kans om hun jobs te behouden dan anderen. (evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20