Een geneesmiddel tegen eenzaamheid?

Een groot aantal mentale gezondheidsproblemen, zoals depressies en angsten, kunnen met geneesmiddelen worden verzacht of verholpen. Dat geldt mogelijk ook voor eenzaamheid. Dat zegt neurowetenschapper Stephanie Cacioppo, directeur van het Brain Dynamics Lab aan de Pritzker School of Medicine van de University of Chicago. Cacioppo wijst er daarbij op dat het mogelijk is ook gevoelens van eenzaamheid met natuurlijke steroïden te bestrijden.

Stephanie Cacioppo heeft een groot deel van haar carrière aan de studie van de eenzaamheid gewijd.

“Het moderne leven leidt tot een groter risico op isolatie,” betoogt de wetenschapster. “Dat probleem kan een hele reeks aandoeningen voeden. Isolatie is een van de grootste epidemieën van de mensheid. Het blijkt echter tevens een aandoening die zich bijzonder moeilijk laat behandelen. Voor mentale aandoeningen zoals agressie en angsten bestaan er echter eveneens geneesmiddelen. Men zou dan ook kunnen verwachten dat het mogelijk moet zijn voor eenzaamheid een medische remedie te vinden.”

Internet

“Het probleem van eenzaamheid heeft de voorbije vijftig jaar een verdubbeling gekend,” zegt Cacioppo. “Dat lijkt vreemd, want men kan online op bijna elk ogenblik een connectie vinden. Men kon dan ook verwachten dat onder druk van sociale media en internet, die mensen over de hele wereld in een oogwenk kunnen verbinden, eenzaamheid tot het verleden zou behoren. Onderzoek heeft echter getoond dat mensen, ondanks de connectiviteit van sociale media, zich tegenwoordig meer geïsoleerd voelen. Dat probleem ondermijnt de gezondheid en het welzijn. Vooral jongere generaties blijken voor het fenomeen gevoelig.”

Een onderzoek in de Verenigde Staten vorig jaar toonde aan dat ongeveer 50 procent van de bevolking geregeld gevoelens van eenzaamheid ervaart. Sommigen moeten zelfs continu met het probleem afrekenen. “Studies hebben ook een verband gesuggereerd tussen eenzaamheid en een verhoogd risico op diabetes, dementie en cardiovasculaire aandoeningen,” benadrukt de wetenschapster.

Hormoon

“Een remedie voor eenzaamheid kan echter dichterbij zijn velen denken,” zegt Cacioppo. “We ontdekten dat pregnenolone, een steroïde die van nature in het lichaam wordt gemaakt, mogelijk een oplossing zou kunnen bieden. Pregnenolone kan helpen de angst te bestrijden die gepaard gaat met gevoelens van eenzaamheid.”

“Diverse studies hebben aangetoond dat pregnenolone in de hersenen de activiteit van de amygdala en insula afremt. Deze breinregio’s zijn gelinkt aan de keuze die mensen maken tussen vechten en vluchten. Deze gebieden kunnen mensen helpen om bedreigingen rondom hen waar te nemen en te verwerken.”

Momenteel verwerkt het team van Cacioppo de gegevens van een klinische proef met bijna honderd patiënten. De deelnemers hadden aangegeven zich eenzaam te voelen en kregen een middel met verschillende dosissen van pregnenolone toegediend. Indien de resultaten van de studie de theorie van Cacioppo bevestigt, kan volgens haar binnenkort een geneesmiddel op de markt worden gebracht.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20