Economische impact obesitas dreigt volgende veertig jaar te verdubbelen

Zwaarlijvigheid en obesitas ondermijnen 1,8 procent van het bruto binnenlandse product (bbp) van een land. Tenzij wordt ingegrepen kan die schade over veertig jaar echter tot 3,6 procent zijn opgelopen. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan het Research Triangle Institute (RTI) in Washington en de World Obesity Federation in Londen.

Het onderzoek was gebaseerd op een analyse van het obesitasprobleem twee jaar geleden in Australië, Brazilië, India, Mexico, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Spanje en Thailand. Deze landen werden door de wetenschappers gekozen omdat ze verschillende geografische regio’s en inkomensniveaus vertegenwoordigen.

Kosten

De onderzoekers merken op dat obesitas niet in elk land een even grote impact op de economie heeft. Twee jaar geleden kostte het probleem in India 0,8 procent van het bbp, maar in Saoedi-Arabië zou de schade oplopen tot 2,4 procent.

In concrete bedragen zijn er eveneens duidelijke verschillen, van 17 dollar per jaar in India tot 940 dollar in Australië. Ook over veertig jaar zou er van uiteenlopende impact sprake zijn. In Spanje zou het probleem het bbp 2,4 procent kosten. In Thailand zou er daarentegen echter mogelijk sprake kunnen zijn van 4,9 procent.

“Indien de huidige trends zich doorzetten, dreigt de totale kost van obesitas in Spanje de volgende veertig jaar te verdubbelen”, stippen de onderzoekers aan. “In India zou de kost echter met een factor negentien worden opgedreven.”

“Wanneer echter een efficiënte actie zou kunnen worden ondernomen en de uitbreiding met 5 procent zou kunnen worden verminderd, zouden die kosten jaarlijks met gemiddeld 5 procent kunnen worden verminderd.”

“Wanneer het probleem op het niveau van twee jaar geleden zou kunnen worden behouden, zouden die kosten zelfs met 13 procent kunnen worden verlaagd.”

Diabetes

Onderzoeksleider Rachel Nugent, vice-president van RTI International, betoogde dat vooral diabetes en hypertensie de grootste economische impact van obesitas op de economie hebben.

Maar daarnaast wijst ze ook op gezondheidsproblemen zoals cardiovasculaire aandoeningen, kanker, ademhalingsmoeilijkheden, problemen met spieren en gewrichten, schade aan organen, neurologische aandoeningen en moeilijkheden met de spijsvertering.

Sinds het laatste kwart van de vorige eeuw is de prevalentie van obesitas in elk land ter wereld toegenomen. Jaarlijks zou het probleem een aandeel in vijf miljoen overlijdens hebben. Meer dan de helft van die slachtoffers is jonger dan zeventig jaar.

“Obesitas leidt tot directe en indirecte persoonlijke en maatschappelijke kosten”, stippen de onderzoekers aan, verwijzend naar onder meer zorgbehoeften, productiviteitsverlies en een verminderde levenskwaliteit.

“Medische behandelingen vertegenwoordigen 90 procent van de directe kosten, terwijl verliezen door vroegtijdige overlijdens tussen 56 procent en 92 procent van de indirecte kosten uitmaken.

Saoedi-Arabië

“Onze bevindingen suggereren dat er in alle landen, ongeacht de geografische ligging of het inkomensniveau, aan obesitas enorme economische gevolgen zijn verbonden”, zeggen de onderzoekers.

“Het niveau en de impact van obesitas kunnen tussen de onderzochte landen wel aanzienlijke verschillen vertonen, maar de historische en actuele trends tonen dat de economische kosten in de loop van de tijd zullen stijgen.”

“We voorspellen dat de prevalentie van zwaarlijvigheid in veertig jaar zal toenemen tot ongeveer 57 procent van de bevolking in India en tot ongeveer 93 procent in Saoedi-Arabië.”

“De scenario’s onderstrepen de noodzaak om dringend actie te ondernemen om de potentiële economische gevolgen in de toekomst te beperken”, voegen ze eraan toe.

“Die pogingen zullen echter geen resultaten opleveren indien de huidige niveaus van onderinvestering in de behandeling en de achterliggende factoren van obesitas voortduren.”

(lb)

Meer
Mijn Volglijst

Amerikaanse huizenprijzen stijgen weer iets minder hard

30/11/2021 14:07

(ABM FN-Dow Jones) De huizenprijzen in de grootste stedelijke regio's van de Verenigde Staten zijn in september opnieuw met dubbele cijfers gestegen, maar wel minder hard dan in de voorgaande maanden. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van Standard & Poor's Case-Shiller.

De huizenprijzen in de tien grootste regio's stegen op jaarbasis met 17,8 procent. Dat was een toename van 18,6 procent in augustus en 19,2 procent in juli. Op maandbasis ging het in september om een stijging van 0,7 procent.

Lees meer...
Markten
Lees meer...
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20