Duitsland mist klimaatdoelstelling door comeback steenkool

In Duitsland lieten de emissies van koolstofdioxide (CO2) het voorbije jaar een niveau van 761 miljoen ton optekenen. Dat is een status-quo tegenover het jaar voordien, zo blijkt uit een rapport van de ecologische denktank Agora Energiewende.

Waarom is dit belangrijk?

Dit betekent volgens de organisatie dat het land een duidelijke achterstand op zijn klimaatdoelstellingen heeft opgelopen.

De essentie: Met 761 miljoen ton CO2 mist Duitsland de doelstelling, want de emissies mochten maar een niveau 756 miljoen ton bereiken. Dat cijfer was drie jaar geleden vastgelegd en zou een vermindering met 40 procent hebben betekend tegenover het vergelijkingsniveau van begin jaren negentig.

De oorzaak: De reden voor dat falen is volgens het rapport de grotere consumptie van olie en steenkool. Hierdoor wordt het lagere energieverbruik en de recordproductie bij de hernieuwbare energiebronnen teniet gedaan.

  • Het energieverbruik is in Duitsland het voorbije jaar met 4,7 procent gedaald tegenover het jaar voordien. Daarmee is de consumptie gedaald tot het laagste niveau sinds de hereniging van het land. Dat fenomeen is te danken aan de stijgende energieprijzen, de zachte weersomstandigheden en een oproep van de regering aan de burgers om energie te besparen in het licht van de plotselinge daling van de invoer van Russisch gas.
  • “Het toegenomen gebruik van steenkool en olie heeft de vermindering van de uitstoot door energiebesparing echter teniet gedaan”, werpt Agora Energiewende op. Duitsland besliste de voorbije zomer om de elektriciteitsvoorziening door steenkoolcentrales opnieuw op te voeren. Daarvoor werden een aantal gesloten centrales weer opgestart. Bij een aantal andere sites werd de levensduur verlengd. Die ingreep diende de dalende gasleveringen te compenseren.
  • Hernieuwbare bronnen hebben in de Duitse elektriciteitsvoorziening het voorbije jaar een aandeel van 46 procent gehaald. Dat is weliswaar een nieuw record, maar ook dat was onvoldoende om de uitstoot verder terug te dringen.

Doelstelling op lange termijn in gevaar: De uitstoot van koolstofdioxide moet in Duitsland tegen eind dit decennium met 65 procent zijn gedaald tegenover het niveau van begin jaren negentig, zo schrijven de doelstellingen voor. Nog eens vijftien jaar later wil het land klimaatneutraal zijn geworden.

“Door maatregelen op korte termijn – die de nationale energiezekerheid diende te garanderen na de Russische invasie in Oekraïne – is Duitsland in die ambities echter achterop geraakt”, beklemtoont Simon Müller, directeur van Agora Energiewende.

Per sector:

  • De uitstoot van koolstofdioxide door de Duitse energiesector bereikte vorig jaar een niveau van 255 miljoen ton. Dat komt neer op een stijging met 3 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee bleef de sector wel onder het niveau van 257 miljoen ton dat vooraf als maximale bovengrens naar voor was geschoven.
  • De industrie kon zijn uitstoot vorig jaar met 8 miljoen ton terugschroeven en zijn doelstellingen halen. Dat kon worden gerealiseerd door de invoering van een aantal besparingsmaatregelen en een daling van de productie.
  • Daarentegen moest worden vastgesteld dat het vervoer en de bouwsector hun jaarlijkse doelstellingen misten. “Dat is voor de klimaatdoelstellingen een duidelijk alarmsignaal”, benadrukte Müller nog.

(evb)

Meer