CO2-uitstoot van EU-economie hoger dan voor de coronapandemie

In het vierde kwartaal van 2021 heeft de economie in de EU gezorgd voor 1.041 ton CO2-uitstoot, wat het hoogste niveau is sinds 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Europees bureau voor statistiek Eurostat.

Tegen 2030 wil de EU haar CO2-emissies met 55 procent doen dalen ten opzichte van het niveau dat in 1990 werd bereikt. In 2050 zouden de lidstaten dan tot een netto-nuluitstoot moeten komen, of niet meer CO2 uitstoten het opvangen. De vraag blijft of die doelstellingen gehaald zullen worden, zeker nadat de economie na de coronacrisis weer flink is aangetrokken.

Grote verschillen tussen landen

Hoewel de langetermijntrend van de broeikasgasemissies in de EU dalend blijft, zijn opmerkelijke stijgingen in nieuwste cijfers op te merken. CO2-emissies stegen voor de hele EU in het laatste kwartaal van 2021 met 8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

CO2-uitstoot in de EU – grafiek: Eurostat

Die stijging in uitstoot is volgens Eurostat vooral te wijten aan de toegenomen activiteit door huishoudens (+22 procent), de fabriekssector (+21 procent), de elektriciteitsvoorziening (ook +21 procent), de landbouw (+12 procent) en de logistieke sector (transport en opslag) (+11 procent).

Tussen de EU-lidstaten waren er grote verschillen in uitstoot op te merken. Zo bleef de toename van CO2-uitstoot in het vierde kwartaal van 2021 in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2020 heel beperkt. Voor Cyprus steeg die met 0,3 procent en voor Nederland en Slovenië met 3 procent.

Bij de sterkste stijgers in emissies voor diezelfde periode zitten Estland (+28 procent), Bulgarije (+27 procent) en Malta (+23 procent). In België steeg de uitstoot met 13 procent.

Emissietarief

De toekomst van emissies door de EU blijft ook hoogst onzeker. De Europese commissie wil versneld overstappen op hernieuwbare, emissiearme energie, nu het de afhankelijkheid van Russisch gas en Russische olie wil afbouwen. Toch blijft, zeker op korte termijn, de vraag in de Europese economie naar ‘oude’ energie groot. Er wordt dan ook meer beroep gedaan op fossiele brandstoffen van andere regio’s zoals Amerika en Afrika.

Duitsland hoopt met een emissietarief van minstens 60 euro per ton uitgestoten CO2 de Europese emissies in bedwang te houden. Dat zou volgens de Duitse regering een optimale middenweg zijn tussen ambitieuze klimaatmaatregelen en het maatschappelijk draagvlak.

Maar die maatregel stoot binnen de EU op nogal wat kritiek. Het zou de brandstofprijzen te veel doen stijgen volgens de Poolse premier Mateusz Morawiecki. De premier vreest dan zelfs voor een “speculatieve zeepbel”, een standpunt dat wordt gesteund door Spanje en Hongarije.

(lb)

Meer