Duitsland is een rijk land dat veelal uit arme mensen bestaat

De 50 procent armste Duitsers bezitten 1,5 procent van alle rijkdom in het land. Dat staat te lezen in een studie van het Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Er is ironisch genoeg dus veel gelijkheid in de Duitse maatschappij, want 1 op elke 2 Duitser bezit zo goed als niets.

De studie komt tot een paar vermeldenswaardige conclusies. Zo zijn miljonairs in demografische studies traditioneel ondervertegenwoordigd. Weinig is geweten omtrent de Duitse rijken en de manier waarop rijkdom in hun handen is geconcentreerd.

De studie bevat vele technische details, gebaseerd op nieuwe manieren om rijkdom te meten en tot nog toe onbeschikbare data.

Het rapport schetst dan ook een veel somberder beeld over de verdeling van rijkdom in het land, in vergelijking met eerdere studies. Want Duitsland blijkt een van de meest ongelijke landen van Europa te zijn.

Vier zaken vallen daarbij op:

  • De top 1 procent van de Duitse bevolking bezit 35 procent van alle rijkdom. Eerdere studies maakten gewag van slechts 21,6 procent.
  • De top 10 procent bezit meer dan 66 procent van alle individuele rijkdom. Ook daar maken eerdere studies gewag van minder dan 60 procent.
  • Miljonairs zijn over het algemeen oudere, hoogopgeleide mannen die zich meer tevreden tonen over hun situatie dan de doorsnee bevolking.
  • 1,5 procent van de Duitse volwassenen zijn euromiljonairs. (Ter vergelijking: Belgium telt volgens de meest recente jaarlijkse studie van Capgemini 1,1 procent dollarmiljonairs, het aantal euromiljonairs ligt dus nog een pak lager.)

‘Meest waardevolle bezit is meestal een eigen wagen’

De cijfers bevestigen dus dat Duitsland een rijk land is dat veelal uit arme mensen bestaat. Wie zich in de onderste helft van de rijkdomspiramide bevindt, bezit gemiddeld 3.700 euro aan activa. Meestal gaat het om een eigen wagen, een activum dat notabene elke dag in waarde daalt. Maar de onderste 50 procent heeft meestal ook schulden voor een gelijkaardig bedrag. Die worden meestal veroorzaakt door de aankoop van consumentengoederen.

Wie in deze categorie een woning bezit kijkt veelal aan tegen uitstaande hypotheek die nog ongeveer even hoog is als de waarde van de woning zelf.

Duitsland biedt zijn inwoners vanaf de leeftijd van 67 jaar een degelijk pensioen en ook de gezondheidszorg behoort er tot de beste ter wereld. Zaken die door de bevolking niet noodzakelijk als een vorm van rijkdom wordt gepercipieerd.

Als de studie al iets duidelijk maakt is het dat de discussies over de Noord-Zuidtransfers binnen de EU in feite irrelevant zijn en dat degenen die opkomen voor meer gelijkheid binnen de eurozone beter zouden focussen op de herverdeling van rijkdom binnen de eigen landsgrenzen. De situatie in het ‘rijke’ Duitsland is daarvan het beste voorbeeld.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20