Duitse industrie dringt aan op betere samenwerking tussen Europese Unie en Zwitserland

De Europese Unie en Zwitserland moeten betere banden smeden. Dat staat in een boodschap van het Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). De organisatie zegt dat beide partijen belangrijk zijn voor elkaar, maar benadrukt dat de betrekkingen hebben geleden sinds de Zwitserse regering in mei vorig jaar de onderhandelingen voor een onderlinge raamovereenkomst heeft verlaten.

“Zwitserland blijft belangrijk voor de Europese industrie”, benadrukte Joachim Lang, directeur-generaal van de Duitse industriële federatie. “Er zijn echter aanzienlijke onderlinge economische knelpunten.”

“Er moet aan een betere onderlinge samenwerking worden gestreefd. Rekening houdend met de huidige geopolitieke spanningen is een langdurig conflict met Zwitserland niet aangewezen.”

Handelspartners

Zwitserland is de vierde handelspartner van de Europese Unie. Voor Zwitserland is de Europese Unie andersom veruit de grootste handelspartner. Duitsland is verreweg de belangrijkste Europese markt is voor Zwitserse import en export.

De betrekkingen tussen de Europese Unie en Zwitserland zijn echter gespannen sinds de Zwitserse regering in mei vorig jaar afstand nam van een institutionele raamovereenkomst die de onderlinge verhoudingen had moeten regelen.

Daarbij houdt Zwitserland onder meer vast aan zijn absolute soevereiniteit. Het land heeft problemen met de adoptie van het Europese recht en de autoriteit van het Europese Hof van Justitie. Daarentegen eist de Europese Unie dat elke deelnemer aan haar interne markt de Europese wetgeving consequent toepast.

De Duitse industriële federatie roept op tot een snelle hervatting van de besprekingen tussen partijen, maar benadrukt wel op alle belangrijke twistpunten de standpunten van de Europese Commissie te onderschrijven.

Horizon Europe

Tegenover het onderzoeksprogramma Horizon Europe hanteert de Duitse industrie echter wel een afwijkend standpunt. Door de aanslepende discussiepunten heeft de Europese Commissie Zwitserland de volledige toegang tot Horizon geweigerd.

Onder meer landen zoals Turkije, Israël en Moldavië genieten in die wetenschappelijke samenwerking een hogere status dan Zwitserland.

De Duitse industrie verwijst echter naar de kracht van de Zwitserse onderzoekssector en vraagt dat Zwitserland in het programma Horizon Europe op dezelfde manier zou worden behandeld als de andere externe partners, ongeacht de algemene betrekkingen tussen de Europese Unie en Zwitserland.

Zwitserse reactie

De Zwitserse bondspresident Ignazio Cassis benadrukte in een reactie dat voor zijn land een constructieve relatie met de Europese Unie centraal staat. Het is echter niet bekend op welke manier de Zwitserse regering die samenwerking in de toekomst wil aanpakken.

De Zwitserse binnenlandse politiek toont op dit vlak een grote verdeeldheid. Een aantal partijen zijn voorstander van sectorale akkoorden in plaats van een algemeen institutioneel kader.

Anderen streven naar een stabilisatie op wetenschappelijk niveau, gevolgd door onderhandelingen over verdere collaboraties, maar er zijn ook vragen om een nauwere samenwerking met de Europese Unie in de Zwitserse grondwet te verankeren.

Alleen de extreemrechtse Schweizerische Volkspartei (SVP) wijst elke nauwere samenwerking met de Europese Unie af.

(evb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.