Zwitserland breekt onderhandelingen met EU over toegang tot interne markt af

Zwitserland zet eenzijdig de onderhandelingen met de Europese Unie stop over een juridisch kader voor zijn toegang tot de eengemaakte interne markt van de EU. Dat heeft president Guy Parmelin woensdag bekendgemaakt. De Europese Commissie heeft al ontgoocheld gereageerd.

De onderhandelingen liepen al jaren en moesten leiden tot een nieuw afsprakenkader tussen Zwitserland en de EU. Dat moest de geprivilegieerde toegang van het land tot de interne markt mogelijk maken, net als de oprichting van een mechanisme om handelsgeschillen te beslechten. De handelsrelaties tussen Zwitserland en de EU worden momenteel bepaald door een 120-tal sectorspecifieke afspraken. De Zwitserse regering (de bondsraad) brak de gesprekken naar eigen zeggen af wegens ‘substantiële meningsverschillen’ met de EU.

Een bezoek van president Parmelin aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte vorige maand nog duidelijk hoe diep het water tussen beide partijen was. De Commissie wilde niet ingaan op de vraag van Zwitserland om de afspraken die in het ontwerpakkoord waren gemaakt rond staatssteun, het vrij verkeer van mensen en de sociale voordelen en lonen van EU-werknemers in Zwitserland te schrappen. De bondsraad kreeg in eigen land kritiek voor dat ontwerpakkoord. Nationalisten vreesden dat hun land aan onafhankelijkheid zou moeten inboeten en de vakbonden dachten dat de hoge Zwitserse lonen afgetopt zouden raken. In een mededeling zei de bondsraad woensdag dat het zijn bilaterale dialoog met de EU in stand wil houden. De Europese Commissie reageerde snel en ontgoocheld op de aankondiging. ‘Zonder dit akkoord zal de modernisering van onze relaties niet mogelijk zijn en zullen onze bilaterale overeenkomsten ontegensprekelijk verouderd raken’, luidt het in een mededeling. ‘Sinds de inwerkingtreding van het vrijhandelsakkoord is al 50 jaar verstreken, de twee bilaterale akkoorden zijn al 20 jaar oud. Nu al zijn ze niet meer aangepast aan wat de relatie tussen de EU zou kunnen en moeten zijn.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20