Zwitserland krijgt mogelijk referendum om klimaatbeleid in de grondwet op te nemen

In Zwitserland hebben de leiders van de sociaal-democratische en groene partij aangekondigd de krachten te bundelen voor de organisatie van een referendum om de grondwet te wijzigen. Daarbij willen de twee partijen bereiken dat klimaatbescherming in de beginselen van de Zwitserse grondwet zou worden opgenomen.

Gemikt wordt op de introductie van een klimaatfonds dat vooral publieke projecten zou financieren, maar tevens ook aan private initiatieven subsidies en kredieten zou kunnen verstrekken.

Concurrentiestrijd

De Sozialdemokratische Partei (SP) en de Grüne Partei (GP) hadden eerder afzonderlijk al een programma voor de oprichting van een klimaatfonds voorgesteld. Dat bleek echter vooral in een concurrentiestrijd te zullen uitmonden.

“Het leek dan ook beter om de krachten te bundelen”, merkten de partijvoorzitters Cédric Wermuth (SP) en Balthasar Glättli (GP) in een gesprek met het magazine Wochenzeitung op.

“Klimaatbeleid moet evenzeer als een overheidsbeslissing worden bestempeld als onder meer het openbaar onderwijs, de gezondheidszorg of het wegenonderhoud”, betoogden Wermuth en Glättli daarbij.

Daarbij voerden ze aan dat het klimaatfonds zich op een aantal doelstellingen zou moeten concentreren. In eerste instantie zou moeten worden gemikt op de decarbonisatie van de Zwitserse economie en de promotie van hernieuwbare energie.

Daarnaast zou worden aangestuurd op ingrepen die tot negatieve emissies zouden kunnen leiden. Tevens zou aan een herscholing van de Zwitserse arbeidspopulatie moeten worden gewerkt. Tenslotte zou ook aan de ondersteuning van biodiversiteit moeten worden gedacht.

Rijken

Volgens de plannen zou jaarlijks tussen 0,5 procent en 1 procent van het Zwitserse bruto binnenlandse product voor het klimaatfonds moeten worden voorzien. Dat komt overeen met een bedrag tussen 3,5 miljard frank en 7 miljard frank.

“Die middelen moeten vooral door schulden worden aangebracht”, voerde Wermuth aan. “Dat is compleet gerechtvaardigd, want investeringen in infrastructuur leveren altijd baten op. Die uitgaven zullen bovendien uiteindelijk geherfinancierd worden door partijen die jarenlang van de vervuiling hebben kunnen profiteren.”

Glättli voegde eraan toe dat een bijkomende financiering zou moeten worden gevonden in een belasting op de rijken.

Een half jaar geleden heeft de Zwitserse bevolking bij de verkiezing nog met een kleine meerderheid een strengere wetgeving op de uitstoot van koolstofdioxide verworpen. “Wij hebben toen onvoldoende benadrukt dat een strengere klimaatwetgeving aan iedereen ten goede moest komen”, erkende Wermuth.

“Teveel mensen kregen daarbij de indruk dat de individuele burger alle lasten van een dergelijk beleid over zich zou krijgen, het gelag zou moeten betalen, terwijl grote partijen ongemoeid zouden worden gelaten. Er moet echter de nadruk op de hoopvolle perspectieven van een efficiënt klimaatbeleid worden gelegd.”

De initiatiefnemers moeten binnen een periode van achttien maanden honderdduizend handtekeningen van supporters verzamelen om een referendum over de grondwetsherziening te kunnen aanvragen.

Om uiteindelijk de grondwet te kunnen veranderen moet het voorstel door een meerderheid van zowel de kiezers als de kantons worden gesteund.

(kg)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.