Consument eist dat bedrijven actie ondernemen tegen klimaatverandering

Bedrijven die onvoldoende inspanningen doen om de strijd tegen de klimaatverandering te ondersteunen, dreigen steeds meer met weerstand van de consument te maken te krijgen. Dat is de conclusie van een rapport van de mediagroep Dentsu en het softwareconcern Microsoft, gebaseerd op een enquête bij nagenoeg 25.000 consumenten in negentien landen over de hele wereld.

De onderzoekers stelden vast dat 59 procent van de consumenten te kennen geeft binnen een periode van twaalf maanden te breken met merken die onvoldoende actie tegen de klimaatverandering ondernemen.

Tevens bleek dat er bij de consumenten nagenoeg een unanieme intentie aanwezig is om bedrijven niet alleen aan te moedigen om op milieugebied de juiste maatregelen te nemen, maar daarbij de ondernemingen ook te stimuleren zelf het goede voorbeeld te geven.

Grootste bekommernis

“Grote merken moeten gelijke tred houden met de houding van de consumenten tegenover de klimaatverandering en sociale problematieken”, zeggen de onderzoekers. “Die inspanningen moeten zowel de planeet als de eigen merkreputatie ten goede komen.”

“De ontwikkeling van communicatie en reclame die de bedrijven een duurzame waarde kunnen opleveren, zal de volgende jaren voor toonaangevende merken van cruciaal belang blijken.”

Uit het rapport bleek dat klimaatverandering voor de consument de grootste bekommernis vormt (87 procent), voor de coronacrisis (85 procent), de gezondheid van familie en vrienden (79 procent) en de kosten van het levensonderhoud (76 procent).

Bijna de helft van de ondervraagden bleek bereid om voor duurzame alternatieven van merk en dienst te veranderen.

Anderzijds bleek  84 procent van de respondenten het moeilijk te vinden om te weten of merken en bedrijven echt een duurzame aanpak hanteren. Een even grote groep af bij voorkeur te zullen kopen bij een bedrijf dat duurzame reclame maakt.

Overheden

Tevens stelden de onderzoekers vast dat 30 procent bereid zou zijn om een premie te betalen voor duurzame alternatieven van producten en dienst. Over vijf jaar zou 77 procent alleen nog maar aankopen willen verrichten bij merken die op een duurzame manier adverteren.

Het rapport toonde echter eveneens dat amper 15 procent van de ondervraagden van mening is dat browsen op het web een bijdrage levert tot de klimaatverandering. Tevens was slechts 17 procent van oordeel dat televisie de uitstoot van koolstofdioxide veroorzaakt. Datzelfde werd door respectievelijk 14 procent en 11 procent gesteld over gaming en muziekstreams.

Voor de realisatie van duurzame media en reclame is volgens 50 procent van de ondervraagden de overheid de grootste verantwoordelijke. Iets kleinere percentages wijzen daarbij naar de reclamesector of individuele merken en bedrijven.

Ongeveer één op drie ondervraagden was van mening dat de consument voor deze verandering verantwoordelijkheid zou moeten opnemen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20