Duits elektriciteitsbedrijf ziet kansen voor lagere tarieven laadstations

​​Door de verkoop van emissiecertificaten genereren de exploitanten van oplaadstations voor elektrische wagens jaarlijks vele miljoenen euro bijkomende inkomsten. Die winsten worden echter niet aan de klanten doorgegeven. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Statista, in opdracht van elektriciteitsleverancier Lichtblick uit Hamburg.

Waarom is dit belangrijk?

De handel in emissierechten is bedoeld om de vervuilende fossiele brandstoffen duurder te maken, terwijl de prijs van duurzame elektriciteit zou moeten worden verlaagd. Op die manier moet de duurzame mobiliteit worden ondersteund. Maar volgens Lichtblick blijkt dat bij de laadstations van elektrische wagens alvast niet te werken.

Duurzame energie: De Duitse uitbaters van oplaadstations voor elektrische voertuigen hebben volgens Lichtblick dit jaar dankzij emissierechten meer dan 100 miljoen euro extra inkomsten kunnen genereren.

 • “Met deze inkomsten zouden de exploitanten de tarieven voor hun klanten kunnen halveren of extra budgetten kunnen voorzien voor investeringen in een snellere uitbreiding van de netwerken van oplaadstations”, voert Markus Adam, juridisch directeur van Lichtblick, aan.
 • In werkelijkheid leveren die extra inkomsten volgens Adam de bestuurders van elektrische wagens meestal geen enkel voordeel op.
 • Adam wijst er daarbij op dat de exploitanten van de laadinstallaties in vele regio’s monopolieposities hebben uitgebouwd.
  • “Hierdoor ervaren deze bedrijven geen enkele druk om hun tarieven te verlagen”, zegt hij. “Er is immers geen concurrentie die met goedkopere prijzen klanten zouden kunnen weglokken.”
  • “De exploitanten van de laadinstallaties voelen dan ook geen aandrang om een deel van de extra inkomsten onder de vorm van prijsverlagingen naar de klanten te laten doorstromen.”
  • “Bovendien tonen deze monopolisten ook een duidelijke terughoudendheid om in nieuwe laadstations te investeren. In eerste instantie willen ze immers dat de bestaande stations zo intensief mogelijkworden gebruikt.”

Concurrentie verhogen: In Duitsland worden de laadstations meestal door energieleveranciers zoals E.On, EnBW of gemeentelijke nutsbedrijven geëxploiteerd.

 • Omdat ze met de laadstations duurzame activiteiten ontplooien, ontvangen deze bedrijven emissiecertificaten.
  • Die worden aan vervuilende bedrijven, zoals onder meer producenten van olie en gas, doorverkocht.
  • Emissierechten zijn voor de uitbaters van laadstations dan ook een bijkomende inkomstenbron geworden.
 • Lichtblick merkt daarbij op dat de inkomsten van de exploitanten van laadstations in de nabije toekomst nog sterk zullen toenemen.
  • Er wordt immers verwacht dat de vloot elektrische wagens de volgende jaren een sterke uitbreiding zal laten optekenen. Hierdoor zullen ook de exploitanten van laadstations hun klantenbestand snel kunnen zien aangroeien.
  • Tegen het einde van dit decennium zouden de uitbaters per kilowattuur op inkomsten tussen 16 eurocent en 20 eurocent per kilowattuur kunnen rekenen.
  • De inkomsten van deze bedrijven uit de verkoop van emissierechten zou hierdoor in Duitsland volgens de studie over zes jaar tot een niveau van meer dan 200 miljoen kunnen oplopen.

“Er moet gestreefd worden naar een situatie waarin de uitbaters van laadstations wel met de nodige concurrentie worden geconfronteerd”, besluit Adam.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20