Duits bedrijfsleven slaat handen in elkaar om toegang tot vaardigheden te vergemakkelijken

In Duitsland hebben een aantal grote industriële concerns een samenwerking opgezet die hen zou moeten toelaten openstaande vacatures gemakkelijker in te vullen. Daarbij hebben de ondernemingen – variërend van leveranciers voor de autosector zoals Continental en Bosch tot industriële groepen zoals Basf en Siemens – afgesproken om bij de planning van afvloeiingen en aanwervingen onderling overleg te plegen. Tot nu toe hebben zesendertig bedrijven zich bij het project aangesloten.

Met het initiatief kunnen bedrijven overbodig geworden werknemers bij andere ondernemingen een nieuwe toekomst bieden. Elders kan het systeem de mogelijkheid bieden kandidaten aan te trekken voor functies die moeilijk kunnen worden ingevuld. De deelnemende bedrijven zeggen ook samen te werken om werknemers eventueel een omscholing aan te bieden.

Vaardigheidskloof

“Het initiatief moet de Duitse bedrijven de mogelijkheid bieden om de ​​groeiende vaardigheidskloof te dichten en de werkloosheid zoveel mogelijk te beperken”, benadrukt het persbureau Reuters.

“Het project kadert in het model van de sociale markteconomie dat in Duitsland wordt gevolgd en dat aan de vakbonden een grotere invloed geeft, in tegenstelling tot het vrijemarktkapitalisme dat gericht is op winstmaximalisatie.” De kosten van het initiatief worden per individueel dossier door de betrokken ondernemingen gedeeld.

“We kennen de sociale kosten van de werkloosheid”, benadrukt Ariane Reinhart, woordvoerder van het project en hr-verantwoordelijke bij Continental. “Berekeningen hebben aangetoond dat werkloosheid de Duitse economie twee jaar geleden een last van 63 miljard euro heeft opgeleverd.”

“Het initiatief is een manier om die maatschappelijke kost te beperken.” Het is volgens Reinhart de eerste keer dat bedrijven op een dergelijke manier een samenwerking starten om een aantal problemen op te lossen.

Duitsland kent een relatief lage werkloosheid. Tijdens de maand maart werd een werkloosheidsniveau van 5 procent opgetekend, maar er wordt gewaarschuwd voor een golf van ontslagen indien bedrijven niet snel handelen om zich aan te passen aan de strengere klimaatdoelstellingen en een toenemende concurrentie uit het buitenland.

Een studie van het Ifo Institut waarschuwde dat tegen het midden van dit decennium in Duitsland in de productie van verbrandingsmotoren 100.000 banen verloren zouden kunnen gaan indien de autofabrikanten niet snel genoeg op elektrische voertuigen overstappen en onvoldoende inspanningen doen om werknemers om te scholen.

Openstaande vacatures

De intiatiefnemers wijzen er ook op dat het aantal openstaande vacatures in Duitsland gestaag toeneemt. Dertien jaar geleden werden ongeveer 320.000 openstaande functies gemeld. In maart van dit jaar was er echter al sprake van 850.000 functies.

Bovendien moet ook met de komst van een aantal buitenlandse ondernemingen, zoals Tesla, rekening worden gehouden. Hun activiteiten kunnen de druk op de arbeidsmarkt nog verder opdrijven.

“Het systeem is voor het bedrijfsleven echter ook een manier om goede relaties te onderhouden met de machtige Duitse vakbonden, die vaak in de raden van bestuur van de ondernemingen zijn vertegenwoordigd en voor het personeel vaak voor langere periodes arbeidszekerheid hebben afgedwongen”, zegt Reuters nog.

Interesse van jongere werknemers

Fevzi Sikar, hoofd van de ondernemingsraad in de fabriek van Mercedes-Benz in Marienfelde, beklemtoonde dat vooral jongere werknemers een grote interesse tonen in het opdoen van nieuwe vaardigheden.

“Oudere werknemers kunnen bij een dreigend ontslag vaak opteren voor een vervroegd pensioen”, merkt Sikar op. “Jongere collega’s hebben echter een toekomst bij een andere werkgever nodig.”

Thomas Ogilvie, hr-verantwoordelijke bij Deutsche Post, erkende dat het initiatief toegang tot een aantal vaardigheden kan bieden, maar voegde eraan toe dat ook het aantrekken van talent uit het buitenland verder noodzakelijk zal blijven.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20