Donald Trump wil nog snel vergunningen voor olieboringen in Alaska toewijzen

De Amerikaanse president Donald Trump wil nog snel vergunningen verstrekken voor olieboringen in het Arctic National Wildlife Refuge, een afgelegen natuurgebied in de staat Alaska. Olieconcerns zouden door de nieuwe procedure vergunningen voor nieuwe boringen in het gebied kunnen verwerven vooraleer Joe Biden als de volgende president van de Verenigde Staten kan worden ingezworen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gezegd.

Op die manier zou Trump zijn opvolger voor een voldongen feit willen stillen. Biden heeft immers al duidelijk gemaakt dat hij in het gebied geen boringen zal toelaten.

Kwetsbare biotoop

Het Arctic National Wildlife Refuge ligt in het noordoosten van Alaska en heeft een bijzonder kwetsbare biotoop. Milieugroeperingen zijn fel gekant tegen de boringen. De activiteiten zouden de lokale natuur in gevaar kunnen brengen. Daarbij wordt onder meer gewezen op het gevaar van olielekken.

Milieubeschermers voeren aan dat het reservaat één van de laatste echte ongerepte natuurgebieden van de Verenigde Staten is. Het Arctic National Wildlife Refuge is onder meer de thuis van de ijsbeer, de kariboe en meer dan tweehonderd vogelsoorten.

Joe Biden heeft al gezegd dat boringen in het natuurgebied tot grote rampen zouden kunnen leiden. Volgens ramingen van de Amerikaanse overheid zou het natuurgebied een winbare olievoorraad met een volume tussen 4,3 miljard en 11,8 miljard vaten herbergen.

Tegenstand

Waarnemers merken wel op dat het helemaal niet zeker is dat oliebedrijven interesse zouden hebben om in het natuurgebied met exploitaties te beginnen. Er is immers nauwelijks infrastructuur aanwezig. Er moet dan ook met aanzienlijke investeringen rekening worden gehouden.

De prijzen op de oliemarkten liggen momenteel echter bijzonder laag, waardoor een rendabele ontginning heel onwaarschijnlijk zou worden. Daarnaast is er bij het publiek een grote weerstand tegen de boringen.

Een aantal grote banken hebben eveneens al te kennen gegeven boorprojecten in het noordpoolgebied niet langer te zullen willen financieren.

Bovendien zouden de bedrijven ermee rekening moeten houden dat activiteiten in het gebied onmogelijk zouden zijn zolang Biden president is. Naast de boorvergunning moeten immers ook een reeks milieucertificaten worden aangevraagd. Dat biedt de overheid de mogelijk om aangevraagde projecten te weigeren of op te schorten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20