Defensiebudgetten lidstaten Europese Unie op recordhoogte; gebrek aan samenwerking blijft heikel punt

De lidstaten van de Europese Unie hebben het voorbije jaar bijna 200 miljard euro uitgegeven aan defensie. Dat is het hoogste niveau sinds het European Defence Agency (EDA) vijftien jaar geleden met de registratie van de aankopen van start is gegaan. Anderzijds moet bij deze transacties volgens de analisten echter nog meer naar een onderlinge samenwerking worden gestreefd.

Het voorbije jaar hebben de lidstaten van de Europese Unie – met uitzondering van Denemarken, dat zich bij militaire projecten van de Europese Unie afzijdig houdt – in totaal 198 miljard dollar aan uitgaven voor defensie geregistreerd. Dat betekende een toename met 5 procent tegenover het jaar voordien.

NAVO

“De militaire uitgaven bedroegen in de lidstaten van de Europese Unie het voorbije jaar gemiddeld 1,5 procent van het bruto binnenlandse product”, meldt het persbureau Reuters. “Dat cijfer is een opsteker voor de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), die zijn lidstaten immers vraagt om 2 procent van hun bruto binnenlandse product aan militaire uitgaven te besteden.”

“De meeste lidstaten van de Europese Unie maken ook deel uit van de NAVO, maar willen daarbij desnoods wel onafhankelijk van de Verenigde Staten kunnen opereren”, zegt Reuters.

“Voorstanders van een sterkere militaire slagkracht van de Europese Unie merken op dat er de voorbije periode diverse signalen zijn gegeven om de verhoogde budgetten te verdedigen.”

“Daarbij wordt onder meer gewezen naar het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de houding van voormalig Amerikaans president Donald Trump, die de Europese Unie en de Europese bondgenoten in de NAVO herhaaldelijk zwaar op de korrel nam.”

Gebrek aan samenwerking

Het rapport van het Europese defensiebureau wijst anderzijds op een terugval in de gezamenlijke uitgaven van de lidstaten.

“Nochtans hadden de lidstaten van de Europese Unie vier jaar geleden een defensiepact gesloten om bij militaire aankopen inspanningen te doen om te proberen de middelen te bundelen en een einde te maken aan de concurrentie tussen nationale industrieën, die potentieel succesvolle collaboraties in het verleden vaak heeft verzwakt.”

“De neerwaartse trend in de gezamenlijke uitgaven is bijzonder zorgwekkend”, werpt Jiri Sedivy, chief executive van het Europese defensiebureau, op. “Er werd het voorbije jaar 4,1 miljard euro uitgegeven aan gezamenlijke budgetten. Dat was 13 procent minder dan het jaar voordien.”

Slechts twee keer in de geschiedenis moest het bureau bij de gezamenlijke aankopen een lager bedrag inschrijven dan vorig jaar.

Vier jaar geleden werd afgesproken dat iets meer dan een derde van de totale budgetten voor defensie op gezamenlijke aankopen zou worden gericht. “Die doelstelling is ook vorig jaar niet gehaald”, benadrukt het rapport.

“Hoewel de Europese Unie ook een gezamenlijk wapenfonds heeft gelanceerd, aan zestig gezamenlijke militaire projecten werkt en naar een nieuwe snelle reactiemacht streeft, blijven de investeringen in defensie onsamenhangend en is er onvoldoende sprake van een efficiënte samenwerking.”

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20