De slimme meter maakt ons niet zuiniger

Intelligente meters hebben op het energieverbruik van de consumenten weinig invloed. Dat blijkt uit een studie door wetenschappers van de School of Computing and Mathematics aan de Keele University in de Engelse stad Newcastle, gebaseerd op een analyse van het Smart Meter Rollout Program, dat in het Verenigd Koninkrijk tien jaar geleden werd gelanceerd.

‘Bij de opstart van het programma werd geopperd dat het initiatief consumenten zou kunnen helpen om hun energieverbruik te verminderen,’ benadrukt onderzoeksleider Zhong Fan, professor computerwetenschappen aan de Keele University. ‘Ons onderzoek heeft echter aangetoond dat de bezorgdheid over het leefmilieu op de vermindering van het energieverbruik weinig invloed heeft.’

Efficiëntie

‘Er komen steeds meer apparaten op de markt die klanten toelaten om hun energieverbruik efficiënter te beheren,’ betoogt professor Fan. ‘We hoopten dat de consumenten door het gebruik van de technologie hun energiekosten zouden kunnen verlagen. Bovendien zou hierdoor mogelijk ook de vraag naar energie moeten verminderen.’

‘Daarnaast werd gehoopt dat het gebruik van de meters de houding van de consument tegenover zijn energieverbruik zou veranderen. Maar tien jaar na de uitrol van het programma blijkt de kennis van het publiek over strategieën voor de vermindering van zijn energie-efficiëntie nog steeds beperkt.’

De bevindingen toonden tevens dat milieubekommernis geen belangrijke hefboom is voor een gedrag dat het energieverbruik zou kunnen doen dalen. ‘Dit betekent niet dat de consumenten niet om het leefmilieu zouden geven,’ benadrukt Zhong Fan. ‘Wel menen ze met de vermindering van hun persoonlijke energieverbruik uiteindelijk bijzonder weinig impact op het leefmilieu te zullen hebben.’

‘Dit komt ook overeen met de conclusies van een aantal andere studies. Eerder was gedacht dat een sterkere kennis bij het publiek het energieverbruik met ongeveer 15 procent zou kunnen doen dalen. In werkelijkheid is er amper een achteruitgang van 2 procent opgetekend.’

‘Vele consumenten blijken ook slechts een beperkte kennis over de strategieën en mogelijkheden rond energie-efficiëntie te beschikken,’ beklemtoont professor Fan. ‘Eerdere rapporten suggereerden nochtans dat een meerderheid van de Britse consumenten van het bestaan van intelligente meters wist.’

Obstakels

De onderzoekers wijzen er nog op dat intelligente meters tegelijk met een aantal obstakels moeten afrekenen. Onder meer maken vele consumenten gewag van de controle op hun privacy.

Tevens vrezen sommigen het slachtoffer te zullen worden van het winstbejag van energieleveranciers. Nog anderen zouden van mening zijn dat de energie-feedback een negatieve impact op hun levenswijze zou kunnen hebben.

Aan de Keely University loopt de Smart Energy Network Demonstrator (SEND), een project dat de campus van de instelling in een levend laboratorium voor het onderzoek, het testen en de ontwikkeling van intelligente energie heeft veranderd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20