Consument kan geconnecteerde apparaten moeilijk volkomen vertrouwen

Hoewel intelligente apparaten snel aan populariteit winnen, blijft bij een aanzienlijk deel van het publiek een duidelijke argwaan merkbaar. Vele consumenten blijken het moeilijk te hebben om de technologie volledig te vertrouwen. Dat blijkt uit een studie van consulent Ipsos Mori, de Internet Society en Consumers International, gebaseerd op een enquête bij zesduizend consumenten in de Verenigde Staten, Frankrijk, Canada, Australië, Groot-Brittannië en Japan.

De onderzoekers stelden vast dat vele consumenten zich zorgen maken over de manier waarop deze apparaten gegevens verzamelen. Ook is er een duidelijke argwaan over de omgang met privacy en veiligheid.

Elementaire veiligheid

De studie toont dat 69 procent van de consumenten minstens één geconnecteerd apparaat in bezit heeft. Voorbeelden zijn onder meer intelligente meters, fitness-platformen, speelgoed, digitale assistenten of spelconsoles.

“Tegelijkertijd zijn velen van mening dat een groot aantal producten met weinig aandacht voor elementaire veiligheid en privacybescherming op de markt zijn gebracht,” zeggen de onderzoekers. “Daarbij zegt 88 procent van de respondenten dat de toezichthouders de nodige normen terzake moeten opleggen.”

“Tegelijkertijd is 81 procent van mening dat de fabrikanten zekerheden moeten garanderen. Tachtig procent eist dat ook de retailers daarvoor inspanningen doen. Volgens 60 procent moet echter ook de consument ervoor zorgen dat zijn apparaten beveiligd zijn.”

“Tevens bleek dat 65 procent zich zorgen maakt over de manier waarop geconnecteerde apparaten gegevens verzamelen,” aldus de onderzoekers. “Ook geeft 55 procent toe er geen vertrouwen in te hebben dat zijn intelligente apparaten zijn privacy zal beschermen. Volgens 53 procent is het bovendien twijfelachtig of deze toestellen met de beschikbare informatie op een verantwoorde manier omgaan.”

Griezelig

Het onderzoek geeft aan dat 77 procent garanties over veiligheid en gegevensbescherming een fundamenteel onderdeel van hun aankoopbeslissingen noemt. In de groep die geen enkel geconnecteerd apparaat bezit, verwijst 28 procent naar deze problemen als de grondslag van hun terughoudendheid over de aankoop van intelligente toestellen.

Zelfs in de groep die wel geconnecteerde apparaten heeft, erkent 66 procent dat de technologie griezelig omgaat met het verzamelen van informatie over de consumenten.

“De fabrikanten zullen zeker niet bedoeld hebben dat het publiek hun producten als griezelige creaties zou bestempelen,” betoogt Andrew Sullivan, chief executive van de Internet Society. “De onderzoeksresultaten onderstrepen dan ook dat bij het ontwerp van deze apparaten beveiliging en privacy prioriteit zijn.”

“Veiligheid zou geen bijzaak moeten zijn,” waarschuwt Sullivan. “Het is duidelijk dat fabrikanten en retailers meer inspanningen moeten doen om bij het publiek een groter vertrouwen in de technologie te wekken.”

Helena Leurent, directeur-generaal van Consumers International, zegt dat de verantwoordelijkheid hiervoor niet bij een groep mag worden gelegd. Het is volgens haar daarentegen duidelijk dat een collectieve inspanning van producenten, retailers en autoriteiten noodzakelijk is.

Meer