Intelligente woning heeft stap naar massamarkt nog niet gezet

Bijna de helft van de consumenten wil een budget van maximaal 20 dollar per maand investeren in het beheer van de intelligente woning.

Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Parks Associates bij breedband-gezinnen in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat 20 procent van de respondenten een bedrag van maximaal 10 dollar per maand voor de intelligente woning zou willen reserveren, terwijl nog eens 23 procent gewag maakte van een budget tussen 11 dollar en 20 dollar. Slechts 7 procent zou daarentegen meer dan 50 dollar per maand willen besteden, terwijl 9 procent geen enkele uitgave wenst te doen. “De intelligente woning staat op dit ogenblik voor de grote uitdaging om de stap van de early adopters naar de massamarkt te maken,” benadrukt Brad Russell, analist bij Parks Associates. Eind vorig jaar telde 26 procent van de Amerikaanse breedband-huishoudens geconnecteerde toestellen, tegenover 19 procent het jaar voordien.

Hindernissen

“Er is dus een duidelijke vooruitgang, maar toch moet worden vastgesteld dat nog veel hindernissen overeind blijven,” betoogt Russell. “Onder meer moet daarbij gewezen worden op de nood aan applicaties die alle geconnecteerde apparaten kunnen controleren, of innovaties die intelligente toepassingen ook ter beschikking van ongeconnecteerde toestellen kunnen stellen.” Nog werd vastgesteld dat bijna de helft van de consumenten privacy de grootste bekommernis noemen bij de aansluiting van apparaten op het internet. “Bovendien moet worden opgetekend dat 40 procent van de gezinnen het voorbije jaar bij een geconnecteerd toestel problemen op het gebied van privacy of veiligheid heeft moeten melden,” betoogt de analist. “Die vaststelling vormt een belangrijke barrière voor de ontwikkeling van het internet-of-things. Data is immers cruciaal voor deze oplossingen en indien de consument door allerlei bekommernissen niet meer bereid is gegevens te delen, zullen veel elementen van de geconnecteerde economie mislukken.” In de Verenigde Staten zouden inmiddels meer dan 26 miljoen huishoudens minstens één geconnecteerd apparaat herbergen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20