De mensen die ons regeren begrijpen niets van technologie

Ondanks de enorme impact die technologie op onze levens heeft, lijken de meeste politici ze nauwelijks te begrijpen, laat staan ze te beheersen.

Sundar Pichai (foto), de CEO van Google, werd dinsdag voor het Amerikaanse Congres ondervraagd over de activiteiten van zijn bedrijf. Steeds meer politici stellen zich vragen bij het functioneren van virtuele monopolies als Google en Facebook en hun algoritmes. Mark Zuckerberg (Facebook) en Jack Dorsey (Twitter) gingen Pichai in het Congres al voor.

Maar steeds opnieuw worden deze hoorzittingen gekenmerkt door eenzelfde fenomeen. Onze politici hebben er geen benul van hoe technologie werkt. De CEO’s in kwestie komen er meestal vanaf door een reeks eenvoudige te beantwoorden vragen. Dat was ook het geval voor Pichai, die zich in zijn drieëneenhalf uur durende getuigenis nooit echt op zijn ongemak voelde.

“Congresman, de iPhone wordt door een ander bedrijf gemaakt”

De parel van de dag was weggelegd voor Republikeins congreslid Steve King uit Iowa. King maakte er zijn beklag over dat zijn 7-jarige kleindochter op haar iPhone een filmpje tevoorschijn had getoverd waarop  niet al te galant taalgebruik over King werd gehanteerd. Dat filmpje was op haar telefoon verschenen nadat ze een spelletje had gespeeld. “Hoe kan dat?”, vroeg King aan Pichai. Waarop deze laatste droog antwoordde: “Congresman, de iPhone wordt door een ander bedrijf gemaakt.” 

Maar ook deze van Democratisch congreslid Ted Lieu mocht er zijn: “Als je positieve zoekresultaten wil, doe dan positieve dingen. Wil je geen negatieve zoekresultaten, doe dan geen negatieve zaken… Leg de schuld niet bij Google, Facebook of Twitter, maar bij jezelf.”

Het technologisch analfabetisme van onze verkozenen

Politici weten dus vaak niet hoe ze deze techbazen moeten aanpakken. Een recente studie van de liberale Franse denktank Institut Montaigne geeft een idee van hoe ver het technologisch analfabetisme van onze verkozenen reikt. Het instituut kende punten toe op basis van de opleiding van de verkozenen, hun deelname aan de opstelling van rapporten met betrekking tot de technologie, hun ervaring in verschillende technologische sectoren, etc.

Wat bleek? 72% van de volksvertegenwoordigers kennen er niets van, 13% krijgen de titel van amateur, 10% zijn ‘connaisseurs en… 5% mogen zich volgens het Institut Montaigne  ‘experts’ noemen.

In een wereld waarin technologie een steeds grotere rol gaat spelen en waarin de impact van die technologie op alle vlak grensverleggend is (denk: kassiers in de supermarkt, maar ook kankeronderzoek), worden we geregeerd door een club mensen die het verschil tussen een iPhone en Android vaak niet kent. Nog maar eens het bewijs dat de representatieve democratie zoals ze vandaag bestaat haar beste tijd gehad heeft.

Naarmate de artificiële intelligentie zich in de 21ste eeuw verder zal ontwikkelen, vergroot ook de kans dat deze problematiek zich enkel uitbreidt. Toch zetten weinig politici deze technologische disruptie bovenaan hun agenda. Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, bespraken Donald Trump, noch Hillary Clinton de implicaties van automatisering voor jobverlies. De reikwijdte van technologie werd pas echt naar voren gebracht in de context van Clintons e-mailschandaal en de vermeende impact van sociale media op de verkiezingsuitslag.

Technologie en het politieke proces

Het gewone volk in de westerse democratieën voelt zich steeds meer irrelevant in een vreemde, nieuwe wereld van artificiële  intelligentie, globalisering en machine learning. De angst om irrelevant te worden heeft hen er in wanhoop toe gedreven de politieke macht die ze nog hebben te gebruiken vooraleer het te laat is. De politieke aardbevingen van  2016 – de Brexit in het Verenigd Koninkrijk en de verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten – waren het werk van gewone mensen, die bang zijn door de wereld en zijn dominante liberale politieke systemen te worden vergeten. Deze populistische golf heeft zich ondertussen als een inktvlek over het ganse Europese continent uitgebreid. Maar ondanks de enorme impact die technologie op onze levens heeft, lijken de meeste politici ze nauwelijks te begrijpen, laat staan ze te beheersen.


© Getty Images

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20