Cyprus denkt na bijna driekwart eeuw opnieuw aan spoorweg

De aanleg van een spoorweg is voor Cyprus een veel realistischer optie dan de uitbouw van een tramsysteem. Dat heeft Yiannis Karousos, Cypriotisch minister van Vervoer, gezegd in een verduidelijking over de strategieën die zijn diensten willen ontplooien bij de aanpak van de chronische verkeersproblemen waarmee het land wordt geconfronteerd. 

Cyprus had ooit een spoorweg, maar in het midden van de voorbije eeuw werden die activiteiten gestaakt. De stedelijke agglomeraties van het eiland beschikken ook niet over een tramnet. In de hoofdstad Nicosia werden een aantal pogingen ondernomen, maar die draaiden allemaal op een mislukking uit.

Concurrentie met auto

Tijdens de Britse koloniale periode was in Cyprus een treindienst operationeel. De service maakte zijn debuut in het begin van de twintigste eeuw en diende vooral het transport tussen Famagusta en Nicosia te ondersteunen. Tot dan toe gebeurde het transport op het eiland vooral met kamelen en karren die werden getrokken door paarden, ezels, muildieren, ossen of honden. 

Het spoorvervoer kreeg op Cyprus echter al vlug concurrentie van de opkomende auto. Uiteindelijk zou de Cypriottische spoorweg onder die druk tenonder gaan. In 1951 ging de uitbater van de spoorlijn failliet en werd de dienst opgedoekt.

Stations werden afgebroken of werden tot onder meer politiekantoren omgebouwd. Tijdens de zesenveertig jaar van zijn bestaan vervoerde het Cypriottische spoor bijna 7,35 miljoen reizigers en nagenoeg 3,2 miljoen ton goederen.

De Cypriotische regering wil nu echter opnieuw een spoorwegsysteem invoeren om de belangrijkste steden en havens van het land met elkaar te verbinden. Daarnaast koestert de overheid ook plannen voor de uitbouw van een tramnet, dat zou moeten helpen om de congesties in de steden te verminderen.

Verbetering efficiëntie

“Cyprus erkent dat spoorwegen een belangrijke rol kunnen spelen bij de verbetering van de efficiëntie van het vervoer van personen en goederen op korte en lange afstanden”, beklemtoonde minister Karousos eerder al.

“Studies hebben uitgewezen dat de introductie van trams in dichtbevolkte stedelijke gebieden en een spoorwegverbinding tussen de belangrijkste steden en de internationale havens en luchthavens van het eiland een belangrijke stimulans voor duurzaam transport kunnen blijken.”

Yiannis Karousos maakt nu duidelijk dat de Cypriotische regering in eerste instantie op de aanleg van een nieuwe spoorweg zou willen aansturen. “Een spoorweg kan gemakkelijker worden aangelegd dan een tramlijn”, betoogt de minister.

“Een spoorlijn kan langs de snelweg worden aangelegd, zonder dat er gronden moeten worden onteigend. Maar uit de studies blijkt tevens dat de aanleg van een spoorweg zonder financiële steun van een partner niet mogelijk zal zijn. De werken aan een nieuwe spoorweg zouden immers minstens een investering van 1,5 miljard euro kosten.”

Minister Karousos gaf nog aan tijdens een recent bezoek van Adina Valean, de Europese commissaris voor Transport, aan het land over de financiering van de Cypriotische spoorweg te hebben gesproken. De minister stelde dat Cyprus er alles zal aan doen om de noodzakelijke financiering met Europese fondsen te verkrijgen.

Hij wees er daarbij ook op dat het project de volgende stap is in de aanpak van de verkeerscongestie en een antwoord moet formuleren op de hoge reiskosten die aan de stijgende energietarieven zijn te wijten.De spoorweg moet een van de realisaties worden die de Cypriotische regering wil opzetten om de aanhoudende verkeersproblemen in het land te helpen oplossen.

Meer