Europees vrachtvervoer per spoor bereikt opnieuw vroeger niveau

Na twee jaar van achteruitgang heeft het goederenvervoer per spoor in de Europese Unie zich vorig jaar licht hersteld. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. Berekend werd dat het Europese goederenvervoer per spoor vorig jaar een volume van 399 miljard tonkilometer liet optekenen. Dat was 8,7 procent meer dan een jaar eerder.

Het verkeer bereikte met dit cijfer volgens Eurostat bijna de volumes die vier jaar geleden konden worden gemeld. De daaropvolgende twee jaar dienden dalingen van achtereenvolgens 2,2 procent en 6,1 procent te worden gemeld.

Heropleving

De achteruitgang die het Europese goederenvervoer met de trein de voorbije twee jaar liet optekenen, moest in sterke mate worden toegeschreven aan de uitbraak van de coronapandemie, die immers tot een economische vertraging leidde en daarmee ook de transportsector raakte.

De eerste tekenen van herstel in het spoorvervoer konden echter twee jaar geleden worden waargenomen, toen de gegevens over het vierde kwartaal wezen op een stijging van 5,1 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien.

“Deze trend zette zich ook geleidelijk voort in alle kwartalen van vorig jaar”, meldt Eurostat. “Maar daarbij moet wel worden gemeld dat het goederenvervoer per spoor zich niet in alle landen even sterk heeft hersteld. Een aantal landen dienden zelfs een verdere achteruitgang te melden.”

Duitsland

Uit het rapport blijkt dat in zeven lidstaten het goederenvervoer per spoor vorig jaar nog steeds een daling vertoonde. De grootste achteruitgang werd genoteerd in Denemarken, waar de trafieken met 18,9 procent afnamen, gevolgd door Portugal (18,3 procent), Litouwen (8,2 procent), Letland (7,7 procent), Ierland (5,2 procent), Kroatië (3,3 procent) en Hongarije (2,1 procent).

De grootste stijging werd daarentegen waargenomen in Estland, waar het verkeer met 22,9 procent toenam, gevolgd door Spanje (20,3 procent), Slowakije (18,6 procent), Italië (15,0 procent), Duitsland (13,5 procent), Frankrijk (13,3 procent) en Roemenië (10,9 procent). 

In absolute zin was Duitsland de lidstaat met de grootste stijging in de goederentrafieken. In dat land steeg het verkeer met 14,7 miljard tonkilometer, gevolgd door Frankrijk met een groei van 4,2 miljard tonkilometer. Cijfers over België waren niet bekend.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.