Coronapaspoort (al mag het zo niet heten) komt er snel aan, zegt EU

Het coronacertificaat dat de EU graag wil invoeren, komt er wel degelijk snel aan. De Europese Commissie (EC) ziet geen reden waarom het er niet al op 1 juli zou zijn voor al haar lidstaten, schrijft het Financieel Dagblad. Toch hangt rond het certificaat een zweem van controverse.

In ons land zorgt de invoering van een coronapas voor verdeeldheid. Het paspoort – dat niet zo mag heten – zal echter effectief ingevoerd worden en samenvloeien met het Europese groencertificaat. Maar verwacht niet dat u het waardevolle voorwerp uit de portefeuille moet halen om naar het restaurant of de bioscoop te gaan.

Politieke discussie

Zowel Georges-Louis Bouchez (MR) als Elio Di Rupo (PS) zijn bezorgd over het ontstaan van ongelijkheden onder de bevolking. De eerste om de vrijheden van elke burger te vrijwaren, de tweede om discriminatie te voorkomen. Ieder in zijn eigen rol.

Voor de voorzitter van de MR ‘zijn er geen twee categorieën van burgers’. ‘Er komt dus geen pas’, zei hij nog voor het einde van een verhit intern debat. GLB staat niet alleen; hij wordt gesteund door voormalig premier Sophie Wilmès. In dezelfde politieke familie in Vlaanderen stelde premier Alexander De Croo (Open VLD) een coronapas voor tegen de zomer om toegang te hebben tot bepaalde evenementen. De voorzitter van de MR zei overigens ook: ‘We zijn bezig met de modaliteiten voor de grote evenementen.’

We hebben het gevoel dat we met woorden spelen. In feite zal een Europees groen certificaat worden ingevoerd. Het kabinet van de premier heeft uitgelegd dat het certificaat ook de Belgische coronapas zal behelzen. België maakt deel uit van de testfase met 18 andere lidstaten. Hoewel over sommige details nog moet worden onderhandeld, neemt ons land volledig deel aan het proces.

Wat zal erin staan?

Er zullen drie soorten gegevens zijn:

  • Vaccinatiegegevens.
  • Een mogelijke PCR-test.
  • Immuniteit (als iemand de ziekte heeft opgelopen, heeft hij of zij noodzakelijkerwijs antilichamen ontwikkeld en is hij of zij na een paar dagen niet langer een besmettingsbron).

Over deze drie punten kunnen echter nog vragen worden gesteld.

De eerste is het verzamelen van gegevens. Er zal geen Europese databank zijn. Er komt gewoon een gemeenschappelijk systeem waarmee de nationale gegevens kunnen worden gecontroleerd. Niet alle landen hebben echter in dezelfde mate toegang tot de gegevens van hun bevolking, afhankelijk van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die van kracht is.

Wat de tests betreft, zijn sommigen van mening dat deze gratis moeten zijn. Er is inderdaad geen reden waarom vaccins gratis zouden moeten zijn en tests niet. Anders is het opnieuw een kwestie van discriminatie.

Het derde punt is ongetwijfeld het meest problematisch, omdat er nog steeds geen wetenschappelijke consensus over deze kwestie bestaat …

Waarvoor zal het dienen?

De coronapas en het groene certificaat zullen, althans in technisch opzicht, identiek zijn, maar de toepassingen zullen op nationaal en internationaal niveau niet dezelfde zijn.

Op internationaal niveau is het heel eenvoudig: het groene certificaat maakt reizen mogelijk en waarborgt het vrije verkeer van Europese burgers. Door andere modaliteiten dan vaccinatie toe te voegen, zoals de PCR-test, zorgt de EU ervoor dat zij mensen die zich niet willen laten vaccineren, niet discrimineert.

Op nationaal niveau ligt het ingewikkelder. Uit de woorden van Georges-Louis Bouchez begrijpt Business AM dat het gebruik van de test beperkt zal zijn. Dit is bevestigd door het team van de premier. U hoeft uw coronapas niet uit te halen om naar de kapper, het restaurant of de bioscoop te gaan. Zelfs in Israël, waar zo’n systeem is opgelegd, werkt het niet. Restaurant-uitbaters zullen nooit controleurs zijn.

Anderzijds, wat de Eerste Minister deze dinsdag in het overlegcomité zal bepleiten, is een coronapas die toegang zou geven tot bepaalde openlucht- of binnen-evenementen. Zoals bekend zal overlegcomité Codeco zijn openluchtplan gedurende de hele zomer uitvoeren, met een crescendo van evenementen tot augustus. Voor bepaalde grootschalige gebeurtenissen kan de coronapas nodig zijn. Concreet worden in de entourage van de premier bepaalde grote festivals of sportwedstrijden genoemd. Voor deze oplossing zal hij steun vinden bij de Franstalige groenen, zoals Jean-Marc Nollet (Ecolo) bepleitte.

Maar Europa moet het eerst eens worden over de punten die ter discussie staan en vervolgens zijn technische huis op orde brengen. En dit mag niet gebeuren voor juni. Parallel daaraan zal België zijn bedoelingen moeten verduidelijken en koste wat kost de pejoratieve benaming moeten vermijden: neen, neen, het zal geen coronapas zijn. (mah)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20