Chinese woestijngebieden krijgen 450 gigawatt duurzame energiecentrales

China is van plan om in woestijngebieden zoals de Gobi 450 gigawatt aan windenergie en zonnekracht te bouwen. Dat heeft He Lifeng, directeur van de Chinese Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming, bekendgemaakt.

De beslissing vormt een onderdeel van de investeringen die China reserveert om het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren en de doelstellingen op klimaatgebied te halen. Tegelijkertijd wordt bij die overstap voor een rationele benadering gepleit.

Garanties

De Chinese president Xi Jinping heeft beloofd om de totale capaciteit aan windenergie en zonnekracht in zijn land tegen eind dit decennium op minstens 1.200 gigawatt brengen. Tegen datzelfde tijdstip zou het land ook zijn maximale uitstoot van koolstofdioxide hebben moeten bereikt.

China beschikte eind over jaar aan 300 gigawatt zonnekracht en 328 gigawatt windenergie. Momenteel worden in de Chinese woestijngebieden al ongeveer 100 gigawatt aan zonnekracht geïnstalleerd.

He Lifeng benadrukte anderzijds dat hoogefficiënte steenkoolcentrales nodig zullen zijn om vooralsnog een stabiele werking van het Chinese elektriciteitsnet te kunnen blijven garanderen. Hij wees er daarbij op dat de aanvoer van bronnen zoals wind en zon met de wisselende weersomstandigheden fluctueren.

“Zonder de mogelijkheid om die aanvoer met een andere productie aan te vullen, zou een exclusief gebruik van deze hernieuwbare bronnen immers tot een onzekere bevoorrading kunnen leiden”, beklemtoonde hij. “Elektriciteitscentrales op steenkool kunnen die stabiele levering garanderen.”

He Lifeng liet daarbij verstaan dat deze traditionele energiebronnen nog geruime tijd een aandeel in de Chinese elektriciteitsproductie zullen behouden.

Realistisch

De Chinese president Xi Jinping had eerder ook al opgeroepen om de doelstellingen van het land op het gebied van klimaatneutraliteit op een realistische manier te benaderen. “De duurzame transitie zal niet van de ene dag op de andere dag kunnen worden gerealiseerd”, betoogde de president. “Daarbij zal van een gestaag proces gebruik moeten worden gemaakt.”

China is wereldwijd de grootste producent en consument van steenkool. Tijdens het voorbije decennium is het aandeel van steenkool in de Chinese energiemix van 68 procent naar 56,8 procent verminderd.

Maar nadat het land in augustus door een zware elektriciteitspanne werd getroffen, waardoor meer dan twintig provincies verscheidene maanden met leveringsproblemen moesten afrekenen, heeft China de steenkoolproductie opnieuw opgevoerd.

Studies hebben uitgewezen dat China vorig jaar gestart is met de bouw van nieuwe steenkoolcentrales die gezamenlijk 33 gigawatt elektriciteit zouden kunnen leveren. Dat is het grootste volume aan nieuwe capaciteit dat het land in vijf jaar tijd heeft opgestart.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20