China niet langer aantrekkelijkste markt voor investeringen duurzame energie

De Verenigde Staten hebben China dit jaar ingehaald als het meest aantrekkelijke land ter wereld voor investeringen in hernieuwbare energie. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Ernst & Young (EY). Het rapport merkt tevens op dat de wereldwijde duurzame energiesector ondanks de coronacrisis zich naar algemene verwachting weer snel zal herstellen.

In de wereldwijde ranglijst van markten voor hernieuwbare energie hebben de Verenigde Staten de eerste plaats opgeëist. Het is voor de eerste keer in vier jaar tijd dat het land de meest aantrekkelijke markt was voor investeringen in hernieuwbare energie.

Fiscaal

‘China is daardoor naar de tweede plaats verdrongen,’ aldus het rapport. ‘De Amerikaanse groei was in belangrijke mate te danken aan deadlines die door de overheid zijn ingevoerd. Om in aanmerking voor een fiscale korting te kunnen komen, moesten die deadlines worden gehaald. Windprojecten die vier jaar geleden met de bouw zijn begonnen, moeten tegen eind dit jaar operationeel zijn om voor fiscale steun in aanmerking te komen.’

‘Dit zal ervoor zorgen dat de Verenigde Staten dit jaar wellicht een golf van nieuwe installaties in gebruik zullen nemen,’ zeggen de onderzoekers. ‘Bovendien wil het land over een periode van tien jaar 57 miljard dollar investeren in 30 gigawatt aan offshore windenergie.’

‘Anderzijds kent de groei van de hernieuwbare energiesector in China een duidelijke vertraging. De Chinese regering wil immers het systeem van milieusubsidies gevoelig afbouwen.’

‘Bovendien heeft ook de coronapandemie tot een vermindering van de vraag geleid. Dat alles heeft ervoor gezorgd dat China naar de tweede plaats is teruggezakt. Voor de groei op langere termijn blijven de prognoses van de Chinese hernieuwbare energie echter bijzonder positief.’

India

Frankrijk staat op een derde plaats, gevolgd door Oostenrijk en Duitsland. De top tien wordt verder gevormd door Groot-Brittannië, India, Denemarken, Nederland en Japan.

Vooral de zevende plaats van India is opvallend. Vorig jaar moest het land alleen China en de Verenigde Staten boven zich dulden. ‘Er zijn echter twijfels of India in staat zal zijn om zijn doelstellingen op het gebied zal kunnen realiseren,’ aldus het rapport.

De onderzoekers merken verder op dat de sector zich naar verwachting ook snel van de coronacrisis zal kunnen herstellen. ‘De uitbraak van het virus heeft door logistieke problemen wel tot vertragingen bij een aantal projecten geleid,’ erkent onderzoeksleider Ben Warren.

‘Maar de vooruitzichten voor investeringen blijven op langere termijn op een hoog niveau. Hierdoor zal hernieuwbare energie snel kunnen heropveren. Ondanks de coronacrisis blijven klimaat en milieu op termijn immers de meest prangende kwesties.’

Warren wijst er ook op dat het vervuilingsniveau door de uitbraak van de pandemie sterk is gedaald. Dat is te danken aan een beperkter gebruik van fossiele brandstoffen. Daarmee is ook aangetoond dat alternatieve energieën voor fossiele brandstoffen een belangrijk instrument zijn om de klimaatverandering te bestrijden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20