CEO Allianz: “ECB vermenigvuldigt risico’s in de eurozone”

Oliver Baete, de CEO van Allianz, haalt in een interview in de Financial Times uit naar afscheidnemend ECB-voorzitter Mario Draghi. Allianz is de grootste Europese verzekeringsmaatschappij. Volgens Baete ‘vermenigvuldigt de ECB met haar monetair beleid de risico’s in de eurozone’. Bäte is de zoveelste Duitse CEO die de door Draghi genomen maatregelen in vraag stelt.

In zijn meest recente beleidsverklaring had Draghi laten weten ‘dat het hoog tijd is dat de overheden van de eurozone fiscale hervormingen doorvoeren, eerder dan dat ze hopen dat het monetair beleid van de ECB de problemen zal oplossen’. Volgens Baete is er wel degelijk sprake van ‘de politisering van het monetair beleid in de eurozone’.

“De reden dat geen fiscale hervormingen worden doorgevoerd is omdat het mensen te makkelijk wordt gemaakt om geld te besteden dat ze niet hebben. We hebben een onafhankelijke centrale bank opgericht opdat dit net niet zou gebeuren, om te vermijden dat centrale banken geld drukken. Draghi is niet onafhankelijk.”

Baete verwijt de ECB de risico’s te vermenigvuldigen door banken en verzekeraars in staatspapier te laten investeren. Die investeringen worden door de ECB als risicovrije activa beschouwd – een maatregel die volgens de verzekeraar in 2012 de crisis in de eurozone heeft uitvergroot.

“De grootste leugen ooit verteld”

“Politici en regelgevers zeggen ons dat het bank- en verzekeringssyteem nu tegen zulke problemen bestand is. Het is de grootste leugen ooit verteld.”

Baete is niet de eerste Duitser die zich zorgen maakt over het optreden van de Europese Centrale Bank. Ook Christian Sewing, de nieuwe CEO van de Deutsche Bank, waarschuwde er recent voor dat de negatieve rentevoeten het financiële systeem vernietigen’. Sabine Lautenschläger, de Duitse die in de raad van bestuur van de ECB zit, nam vorige week ontslag uit onvrede met het door de bank gevoerde beleid.

Bankiers in het zuiden van de eurozone delen de mening van Baete niet. Jean-Pierre Mustier, de CEO van UniCredit, zei vorige maand nog dat de financiële sector niet voortdurend moet klagen over de lage rentevoeten. Volgens Mustier zijn de voordelen van dit beleid veel groter zijn dan het margeverlies dat de banken hierdoor lijden.

Baete reageert scherp op de uitlatingen van Mustier. Volgens hem zal het volk geen nieuwe financiële crisis aanvaarden. Hij noemt de zogenaamde risicovrije investeringen in staatsobligaties – vooral in het zuiden van Europa – een van de vijf grootste gevaren voor de wereldeconomie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20