CD&V-Kamerlid Steven Matheï wil alle Belgische gezinnen tot 1.500 euro geven

Om te vermijden dat ons land na de coronacrisis in een zware recessie belandt, ziet CD&V-Kamerlid Steven Matheï heil in het systeem van helikoptergeld. Daarbij zouden Belgische gezinnen eenmalig een bedrag van 100 tot 1.500 euro krijgen om binnen een bepaalde termijn te besteden.

Nu het coronavirus stevig om zich heen slaat, zet de federale regering alles op alles om de economische gevolgen te beperken. Zo voorziet de wet op de voorlopige twaalfden een provisie van 1 miljard euro, om snel maatregelen te nemen. Het amendement kreeg dinsdag de unanieme steun van Kamercommissie Financiën en Begroting en donderdag ook van de plenaire vergadering.

Tussen 100 en 1.500 euro

Maar dat volstaat niet, meent Kamerlid Steven Matheï. ‘Deze dwingende maatregelen zijn natuurlijk belangrijk, maar we moeten ook al nadenken over de heropstart van de economie. Helikoptergeld lijkt mij een goede techniek om een zware recessie te vermijden’, zegt hij. Bij zo’n systeem wordt er als het ware geld uitgestrooid over de bevolking.

De CD&V’er vindt het geen slecht idee om elk Belgisch gezin een som geld te geven, die ze moeten gebruiken binnen een bepaalde termijn. ‘Zo zwengelen we onze economie aan én boezemen we vertrouwen in bij de consumenten. Concreet situeren de berekeningen zich tussen 100 en 1.500 euro per gezin’, stelt Matheï. In een ‘light-scenario’ kost dat de schatkist 630 miljoen euro, bij het meest verregaande scenario loopt de kostprijs op tot 9 miljard euro.

‘Maximaal effect’

Matheï benadrukt wel dat de haalbaarheid van het systeem nog bekeken moet worden. Het Belgische begrotingstekort benadert bijvoorbeeld nu al de kwalijke grens van 3 procent, maar iedereen is het erover eens: eerst het coronavirus indammen. ‘Al rekenen we er ook wel op dat we een deel terugverdienen via de belastingen. En we onderzoeken nu waar de grens ligt om een maximaal effect van helikoptergeld te creëren’, vult Matheï aan.

Hetzelfde voorstel rond het concept van ‘helikoptergeld’ kwam gisteren al ter sprake op het overleg rond de volmachtwetten. Daarbij haalde CD&V het aan volgens bronnen, waarop zeker Open Vld bijzonder weinig enthousiast reageerde. Het belooft geen evident debat te worden binnen én buiten het minderheidskabinet.

Lees meer:

Meer