Waarom regeert de koningin van Engeland nog steeds over Canada?

Het staatshoofd van Canada is nog altijd de koningin van Groot-Brittannië, Queen Elizabeth II. Nochtans is de Britse monarchie zeker niet populair bij de Canadese bevolking. Maar volgens het magazine The Economist moet toch niet worden verwacht dat het land snel pogingen zal doen om een ander staatshoofd aan te stellen.

“Sinds de zestiende eeuw, toen de eerste Europese kolonisten in Noord-Amerikaan aankwamen, hebben Engelse en Franse koningen en koninginnen geregeerd over kleinere gebieden die uiteindelijk Canada zouden vormen“, schrijft The Economist. “In het derde kwart van de negentiende eeuw zette Canada zijn eerste grote stap naar onafhankelijkheid. Enkele provincies werden daarop samengebracht onder leiding van de Britse soeverein. Die zou het gebied besturen met een regering die op het model van Westminster geboetseerd was.”

“Dat veranderde niet toen de Britse regering ruim tachtig jaar geleden de onafhankelijkheid van Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Ierland en Newfoundland erkende.”

Koningin Canada

Queen Elizabeth werd bij haar kroning meer dan zestig jaar geleden niet alleen Brits soeverein. Ze was ook meteen koningin van onder andere Canada, Australië en Tuvalu. Dat is ook de reden waarom de Queen op een aantal Canadese munten en biljetten afgebeeld staat. Nieuwe Canadese burgers moeten ook trouw aan de koningin beloven elke sessie van het Canadese parlement start met een troonrede.”

“De gouverneur-generaal en tien luitenant-generaals vertegenwoordigen de Britse troon. Hoewel ze vooral een ceremoniële functie hebben, kunnen ze toch voor heel wat moeilijkheden zorgen.”

Koningin Elizabeth inspecteert de Britse soldaten op bezoek in Canada
(Getty Images)

Het ziet er niet meteen naar uit dat de Canadese regering nu plots zou overwegen om Queen Elizabeth niet langer als staatshoofd te erkennen. In dat opzicht verschillen de regeringen tegenwoordig van hun voorgangers uit de jaren 60, die toen onder andere de huidige Maple Leaf voor de Canadese vlag hebben ingevoerd. “Die diende als alternatief voor de traditionele Red Ensign. Die laatste vlag vertoonde nog duidelijke banden met het Britse moederland.”

Grondwet

“De vorige Canadese eerste minister Stephen Harper herintroduceerde ook het koninklijk adjectief voor de Royal Canadian Navy en Royal Canadian Air Force.”

“Zonder een grotere golf van anti-monarchistische gevoelens, zullen ook toekomstige Canadese regeringen wellicht geen heil zien in de lange en moeilijke grondwettelijke onderhandelingen. Die zijn echter noodzakelijk om het concept van het Canadese staatshoofd te veranderen.”

“Op 19 mei is Victoria Day ook nog altijd een officiële feestdag. Dat is de verjaardag van de vroegere Britse koningin Victoria. Sommige Canadezen vieren deze dag nog altijd met een royalistisch sentiment. Maar de meerderheid van hun landgenoten zien in deze viering niet meer dan het officiële begin van de zomer.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20