Brusselse rusthuizen nog erger getroffen dan Vlaamse (en Brusselse en Waalse cijfers zijn een pak minder volledig)

65 procent van de Brusselse rusthuizen heeft minstens een coronageval terwijl dat in Vlaanderen maar de helft is. In Wallonië is dat minder dan de helft, maar dat valt eigenlijk moeilijk hard te maken. In Brussel en Wallonië zijn die cijfers gewoon onvolledig. Intussen blijft het aantal gevallen in Brussel maar stijgen.

Is het echt zoveel slechter gesteld met Covid-19 in de Vlaamse rusthuizen dan in de Waalse of Brusselse? Wie op de absolute cijfers voortgaat, zou dat kunnen denken. Maar uit een rapport van gezondheidsfederatie Sciensano blijkt dat er vooral wat schort aan de rapportage in de Brusselse en Waalse rusthuizen. Dat is een probleem, want in Brussel escaleert de coronasituatie, maar de cijfers zijn in het beste geval onduidelijk.

Vlaanderen stabiel, Brussel escaleert

In Brussel is het aantal rusthuizen waar minstens één geval van Covid-19 vastgesteld is met 17 procent gestegen ten opzichte van vorige week. Het aantal woonzorgcentra met twee of meer gevallen steeg met 20 procent. In Vlaanderen kwamen er geen rusthuizen bij waar één geval was, en het aantal woonzorgcentra met twee of meer gevallen steeg met 4 procent. Het blijft dus behoorlijk stabiel.

Sciensano

In Wallonië zien we een lichte stijging van het aantal Covid-19-gevallen in rusthuizen. Toch is het moeilijk om een cijfervergelijking te maken. Want de cijfers zijn eigenlijk helemaal niet zo betrouwbaar, zeker in Wallonië en Brussel.

Participatie

Er zijn 822 Vlaamse, 762 Waalse en 143 Brusselse woonzorgcentra, dat zijn grotendeels rusthuizen. Die woonzorgcentra geven dagelijks hun cijfers door aan respectievelijk Agentschap Zorg en Gezondheid voor Vlaanderen en AVIQ in Wallonië. Die cijfers worden dan samengevat en doorgegeven aan Sciensano, die zelf cijfers uit de Brusselse woonzorgcentra opzoekt, net als voor de Duitstalige gemeenschap.

Eigenlijk gaat het al mis in het begin. In Vlaanderen en Wallonië vinden we al cijfers sinds 18 maart en 20 maart. Voor Brussel zijn de eerste cijfers pas beschikbaar vanaf 25 maart.

Maar ook de participatiegraad van de rusthuizen verschilt serieus. Zo zien we in Vlaanderen consequent een deelname van de rusthuizen van meer dan 90 procent. In Wallonië staat de situatie er een stuk droever voor: op een goede dag kennen we daar 86 procent van de cijfers, soms zelfs maar 69 procent.

In Brussel is het nog triestiger. Daar kennen we maar maximaal 82 procent van het aantal vermoedelijke Covid-19-gevallen. Dat ligt gedeeltelijk aan de manier waarop Sciensano de gegevens verzameld: er is namelijk geen centraal meldpunt zoals in Vlaanderen of Wallonië.

Maar daar knelt net het schoentje. Dat er in deze bijzonder kwetsbare groep geen volledige informatie te vinden is, sluit ook meteen uit dat er snel kan ingegrepen worden als er wel Covid-19 wordt vastgesteld.

De laatste weken kwamen er veel vragen over de behandeling van Covid-19-patiënten in woonzorgcentra. Niet alleen omdat er in eerste instantie onvoldoende mondmaskers waren om het personeel veilig te laten werken, maar ook omdat er geruchten waren over zuurstoftekort in de rusthuizen. Die geruchten zijn intussen door minister Maggie De Block (Open Vld) weerlegd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20