Bromfietsverzekering en scooterverzekering prijs in België?

 

In ons land ben je wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten voordat je met een bromfiets of een scooter de openbare weg op wilt gaan. De meeste bezitters van deze voertuigen willen echter liever niet te veel betalen aan hun verzekeringspremie en gaan dan ook naarstig op zoek naar de beste deal. Om je een beetje op weg te helpen, hebben we hieronder de nodige informatie verzameld die deze zoektocht een stuk gemakkelijker zal maken en je bovendien meer kans van slagen op zal leveren.

Wat is een bromfiets en wat is een scooter?

Een bromfiets, in de volksmond ook vaak een brommer genoemd, is een tweewielig gemotoriseerd voertuig en kan worden gezien als een tussenvorm tussen een fiets en een motor. Een scooter is eveneens een gemotoriseerd voertuig op twee wielen, maar kan zowel tot de snor-, brom- of motorfiets worden gerekend. Bovendien zal bij een scooter de bestuurder zijn of haar voeten tijdens het rijden naast elkaar tussen de stuurinrichting en de zitplaats plaatsen. Bij een bromfiets daarentegen zullen de voeten van de bestuurder tijdens het rijden op de pedalen geplaatst worden.

Klasse A en B bromfietsen

In België worden bromfietsen onderverdeeld in een tweetal klassen, te weten:

 • Bromfiets klasse A: hieronder vallen in ons land de snorfietsen. Bromfietsen klasse A zijn dan ook voertuigen met een cilinderinhoud van hooguit 50 cc en een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Sinds het jaar 2002 is het dragen van een help op bromfietsen klasse A eveneens wettelijk verplicht gesteld, maar hoef je niet te beschikken over een rijbewijs. Bromfietsen klasse A zijn voorzien van een geel kenmerkplaatje, dat zich in de regel op het achterste spatbord zal bevinden. Alle nieuwe bromfietsen dienen sinds 31 maart 2014 in te worden ingeschreven bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) en ontvangen om die reden eveneens een volwaardige nummerplaat. Het kenmerkplaatje is met de intreding van de maatregel dan ook niet langer nodig.
 • Bromfiets klasse B: voor het besturen van een bromfiets klasse B heb je een zogenaamd rijbewijs AM nodig en mag je vanaf een leeftijd van 16 jaar een dergelijk voertuig besturen. Dit mag een bromfiets zijn, maar eveneens een scooter of andere lichte vierwieler met een maximale cilinderinhoud van 50 cc. Elektrische motoren mogen daarentegen beschikken over een nominaal maximumvermogen van hooguit 4 kilowatt. Dergelijke motoren mogen echter niet harder kunnen rijden dan 45 kilometer per uur en het dragen van een helm is daarbij altijd bij wet verplicht gesteld.

Rijbewijs voor bromfiets klasse B

Om een bromfiets klasse B te mogen besturen, dien je te beschikken over een rijbewijs AM waar je vanaf een leeftijd van 15 jaar en 9 maanden een theoretisch examen af kunt leggen bij elk gewenst erkend examencentrum. Tijdens dit examen moeten er 50 vragen worden beantwoord en daarvan zul je er 44 van goed beantwoord moeten hebben om te kunnen slagen. Het rijbewijs AM kan aan worden gevraagd vanaf een leeftijd van 16 jaar, maar uiteraard alleen als je geslaagd bent voor zowel het theoretisch- als het praktijk gedeelte van het examen. In tegenstelling tot in het verleden wordt er vandaag de dag geen voorlopige rijbewijs meer uitgereikt. Nadat je bent geslaagd voor het theoretische- of het praktische examen, dan zal de uitslag ervan voor de duur van 3 jaar geldig blijven.

Wanneer je het praktijkexamen op een privaat terrein af wilt leggen, dan is dit alleen mogelijk in een erkend examencentrum dat je hebt uitgekozen, na het volgen van 4 uur verplichte rijles die je hebt gevolgd bij een erkende rijschool. Van deze 4 uur moeten ten minste 2 uur op de openbare weg af zijn gelegd.

Wanneer er met de bromfiets gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, dan dien je voortdurend je identiteitskaart, rijbewijs en de verzekeringspapieren bij je te dragen. Indien je in het bezit bent van een rijbewijs van de categorie B, dan is het wettelijk ook toegestaan om een bromfiets of scooters uit de categorie AM te besturen.

Basis bromfiets- en scooterverzekering

Een verzekering voor je bromfiets of scooter afsluiten, is in ons land bij wet verplicht gesteld, als je tenminste op de openbare weg wilt gaan rijden met dit voertuig. De dekkingen van deze verzekering worden voor een groot deel door de wet bepaald, maar een gedeelte ervan kan echter ook optioneel af worden gesloten. De meest belangrijke basiswaarborg wordt gevormd door de zogenaamde verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). Deze basisverzekering dekt alle materiële- en lichamelijke schade die toe is gebracht aan derden bij een ongeval met de verzekerde bromfiets of scooter..

Je moet je echter wel bedenken dat deze verplichte Burgelijke Aansprakelijkheid van een bromfiets- of scooterverzekering je eigen lichamelijke schade niet zal dekken op het ogenblik dat je fout bent tijdens een ongeval. Indien je wel van een volledige dekking wilt genieten, dan zul je een aanvullende waarborg Bestuurdersverzekering af dienen te sluiten. Om een basisverzekering voor je bromfiets of scooter af te kunnen sluiten moet je overigens wel: de verzekeringsnemer en/of de eigenaar, of als toegelaten bestuurder te boek staan. In alle gevallen dien je echter over een geldig voorlopig of definitief rijbewijs te beschikken.
In ons land moet je minimaal 16 jaar oud zijn om een bromfiets of scooter te mogen besturen. De verzekeringsnemer dient daarentegen minimaal 18 jaar te zijn en om die reden zal het contract in dat geval op naam van de wettige vertegenwoordiger van de zestienjarige af worden gesloten. Het kind zal dan als begunstigde worden geregistreerd bij de verzekeraar.

 • Verzekering voor een bromfiets klasse A:
  Om een bromfiets van klasse A (die op een horizontale weg niet harder mag dan 25 kilometer per uur) te mogen besturen, hoe je niet in het bezit te zijn van een rijbewijs
 • Verzekering van een bromfiets klasse B:
  Om een bromfiets van klasse B (die op een horizontale weg niet harder mag dan 45 kilometer per uur ) is wel een specifiek rijbewijs vereist, te weten een rijbewijs in de categorie AM (waarvoor je zowel een theoretisch- als een praktisch examen met goed gevolg af dient te leggen). De cilinderinhoud van de bromfiets of de scooter mag in dit geval niet groter zijn dan 49cc.

Een verzekering voor een bromfiets of scooter kun je in België alleen afsluiten op het moment dat je:

 • wettelijk in ons land woonachtig bent,
 • je je voertuig in België in hebt geschreven.

De bromfiets- of scooterverzekering zal dan geldig zijn in alle landen die op de groene kaart staan vermeld.

 • De basis verzekering voor een bromfiets of scooter kent overigens ook een aantal uitsluitingen. Zo zal de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid de volgende zaken niet dekken:
 • schade aan de verzekerde bromfiets of scooter,
 • schade aan de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval, zoals onder andere het (tijdelijk) verlies van inkomsten schade aan persoonlijke goederen en de kosten die betaald moeten worden voor gezondheidszorg.

Optionele waarborgen van een bromfiets- of scooterverzekering

De Bestuurdersverzekering

De bestuurdersverzekering is eigenlijk een onmisbare aanvullende verzekering voor elke bestuurder van een bromfiets of scooter die op de openbare weg rijdt. Door deze verzekering af te sluiten ben je immers gedekt tegen:

 • kosten die voortvloeien uit de verwondingen van de bestuurder, zoals:
 • geneeskundige behandelingskosten,
 • heelkundige kosten,
 • farmaceutische kosten,
 • revalidatiekosten,
 • prothesekosten,
 • kosten ten aanzien van esthetische schade,
 • economische schade die voorvloeit uit tijdelijke of blijvende gehele of gedeeltelijke ongeschiktheid.,
 • morele schade die voorvloeit uit tijdelijke of blijvende gehele of gedeeltelijke ongeschiktheid.,

kosten voor de hulp van een derde bij een blijvende ongeschiktheid.

Op het ogenblik dat de verzekerde bestuurder van de bromfiets of de scooter overleden is, dan zullen de volgende zaken eveneens worden gedekt:

 • de kosten van uitvaart (dit gebeurt door middel van terugbetaling),
 • economische schade die geleden is door rechtverkrijgenden,
 • morele schade die geleden is door de rechtverkrijgenden.

Deze aanvullende bromfiets- of scooterverzekering kun je afsluiten op het moment dat je de toegelaten bestuurder bent, je over een geldig voorlopig of definitief rijbewijs beschikt op het moment dat dit verplicht is gesteld. De bestuurderverzekering zal dan geldig zijn in eigen land, maar eveneens in alle andere landen die op de groene kaart worden aangeven.

De Bestuurdersverzekering dekt echter alle schades. Hierbij kun je denken aan een schade die het gevolg is van:

 • een staat van dronkenschap, of een alcoholgehalte dat 1,5 gram of hoger bedraagt tijdens het schadegeval,
 • deelname aan een wedstrijd,
 • deelname aan een snelheidsrace, niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs tijdens het schadegeval.

Verzekering diefstal en brand

De Verzekering diefstal en brand zal je nieuwe scooter of bromfiets dekken tegen diefstal en schade als gevolg van brand. Uiteraard kunnen er soms ook aan deze optionele een aantal voorwaarden verbonden zijn, zoals de installatie van een antidiefstalsysteem (dit is echter niet standaard het geval bij alle verzekeraars).

Ook kunnen er een aantal uitsluitingen aan worden gegeven op de Verzekering diefstal en brand. Deze aanvulling kan ondermeer afzien van dekking als:

 • de diefstal, de schade die eruit voortvloeiend of een poging tot diefstal werd gepleegd door of met de medeplichtigheid van de verzekerde of diens partner, familieleden of gasten,
 • de diefstal, de schade die eruit voortvloeiend of een poging tot diefstal het gevolg is van een verloren, of op de bromfiets of scooter achterlaten, sleutel,
 • de schade het gevolg is van vandalisme,de schade het gevolg is van een lading van licht ontvlambare of explosieve stoffen of goederen, behalve op het ogenblik dat het de volgende zaken betreft:
 • een brandstofreserve die bedoeld is om te gebruiken in de verzekerde bromfiets of scooter;
 • gasflessen, of andere met brandbare stoffen gevulde containers die bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik.
  de schade door dieven is veroorzaakt,
 • er sprake is van niet oorspronkelijk gemonteerde toebehoren van de bromfiets of scooter,
 • kledingstukken,
 • bagage,
 • vervoerde objecten.

Rechtsbijstand

De aanvullende verzekering Rechtsbijstand zorgt ervoor dat je kunt rekening op verdediging van je persoonlijke belangen. Vaak kun je in dit geval kiezen uit een tweetal opties (maar dat kan van verzekeraar tot verzekeraar verschillen):

 • Rechtsbijstand die ervoor zorgt dat je terug kunt vallen op juridische bijstand en de overname van alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, die nodig zijn om schade die is geleden te herstellen. Je kunt hierbij onder andere denken aan een situatie waarbij je bij een ongeval betrokken bent geraakt en je in je recht staat, dan zal deze aanvullende verzekering de nodige acties ondernemen om de vergoeding voor de schade die je hebt geleden (door de aansprakelijke derde) voor je binnen te halen.
 • Verder zullen ook de kosten van allerlei juridische procedures zijn gedekt. Zoals op het moment dat je zou worden vervolgd voor een overtreding, voor doodslag of voor het toebrengen van verwondingen als gevolg van onvoorzichtigheid. Het is in bepaalde gevallen zelfs mogelijk om een terugbetaling te krijgen wanneer er sprake is van onvermogendheid van derden. In de regel ben je als verzekerde vrij om zelf een advocaat en/of expert te kiezen, zodat je belangen altijd zullen worden verdedigd op een manier die je prettig vindt.
 • Met een meer uitgebreide Rechtsbijstand kun je genieten van hogere tussenkomsten en zal er ook sprake zijn van dekking op het moment dat er sprake is van contractuele- en/of administratieve geschillen. Hierbij kun je onder andere denken aan een situatie waarin je bromfiets of scooter niet goed wordt gerepareerd, maar je toch wilt dat je garagist dit in orde brengt. De verzekeraar zal in dat geval met de betreffende garagist gaan onderhandelen om uiteindelijk tot een bevredigende oplossing te komen. De rechtsbijstand zal echter geen dekking bieden als je een boete of een strafrechtelijke transactie moet betalen aan het Openbaar Ministerie.

Vergelijken, vergelijken, vergelijken

Voor vrijwel iedereen die een bromfiets- of scooterverzekering zoekt, zullen de basis dekkingen gaan gelden. Slecht voor een deel van hen zullen echter ook kiezen voor één of meer aanvullende waarborgen (waarvan de bestuurdersverzekering het meest vaak wordt afgesloten). Wanneer je bijvoorbeeld op een oude, versleten bromfiets rond gaat rijden, zal het namelijk veel te duur worden om een uitgebreide bromfietsverzekering met allerlei extra opties af te gaan sluiten. In de meeste gevallen zal in dat geval dan ook een basis verzekering, eventueel aangevuld met een bestuurdersverzekering, volstaan. Iemand die daarentegen een nieuwe bromfiets of scooter wil gaan rijden, doet er verstandig aan om wel naar één of zelfs meerdere aanvullende dekkingen te gaan kijken.

In alle gevallen zul je, als je tenminste de meest voordelige verzekering voor je bromfiets of scooter wilt vinden, meerdere verzekeringen van een aantal verschillende aanbieders met elkaar moeten vergelijken. Niet alleen richt je je daarbij op de premie die zal worden berekend over het te verzekeren voertuig, maar ook op de algemene verzekeringsvoorwaarden, uitsluitingen en andere regels die zullen bepalen of een verzekering in je voordeel uit zal vallen of juist niet. Om een goede vergelijking te kunnen maken kun je bij meerdere verzekeraars een (online) offerte aanvragen of een simulatie uitvoeren op hun website. In beide gevallen zul je dan meestal binnen een paar minuten weten wat je van een bepaald verzekeringsproduct kan verwachten en wat het je zal gaan kosten.

De prijs van een bromfiets- of scooterverzekering

Bij het maken van een vergelijking zul je al snel merken dat niet voor iedereen dezelfde verzekering het meest gunstig zal zijn. De persoonlijke omstandigheden kunnen namelijk van verzekerde tot verzekerde sterk uiteenlopen, maar ook zal niet iedereen met een gelijksoortig voertuig op de weg willen gaan rijden en dezelfde risico’s willen verzekeren. Om die reden hoeft de premie van jouw bromfiets- of scooterverzekering niet even hoog te zijn als die van een vriend of vriendin.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20