Britse arbeidsmarkt worstelt met tekort aan hoger opgeleiden

Het Verenigd Koninkrijk wordt met een prangend tekort aan werknemers met een diploma hoger onderwijs geconfronteerd. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Universities United Kingdom (UUK). Gevraagd wordt dat de Britse overheid ondersteunende maatregelen uitwerkt om een antwoord op het probleem te formuleren.

De onderzoekers stelden vast dat de Britse arbeidsmarkt twee jaar geleden zestien miljoen banen voor hoger opgeleide werknemers omvatte. Er bleken echter slechts vijftien miljoen kandidaten beschikbaar om die functies in te vullen.

Ondergekwalificeerd

“Het Verenigd Koninkrijk heeft bijna een miljoen banen voor hoger opgeleiden die niet door gekwalificeerd personeel kunnen worden ingevuld”, voeren de onderzoekers aan. “Men mag bovendien verwachten dat de vraag op de Britse arbeidsmarkt naar hoger opgeleiden ook in de nabije toekomst op een sterk niveau zal blijven.”

“Deze cijfers worden ondersteund door data van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), waaruit blijkt dat terwijl 14 procent van de Britse beroepsbevolking overgekwalificeerd is voor zijn huidige baan”, wordt in het rapport nog opgemerkt.

“Dit heeft ook betrekking op een aantal hoger opgeleiden die in functies onder hun formele niveau werken. Maar anderzijds blijkt 27 procent ondergekwalificeerd te zijn. Dit betekent dat een aantal functies voor hoger opgeleiden worden ingevuld door personen die niet over het verwachte opleidingsniveau beschikken.”

Investeringen

“De vraag naar werknemers met een hogere opleiding is tijdens de coronapandemie op een hoog niveau gebleven”, stippen woordvoerders van het Institute for Student Employers aan.

“Het aantal vacatures voor werknemers met een hogere opleiding ligt momenteel 20 procent hoger dan voor de uitbraak van de coronapandemie drie jaar geleden. Bovendien wordt verwacht dat dit jaar het aantal vacatures voor hoger opgeleiden tegenover vorig jaar opnieuw zal toenemen.”

“Het rapport toont aan dat de vraag van werkgevers naar hoger opgeleide kandidaten bijzonder groot is”, voeren de onderzoekers aan. “In de toekomst zal waarschijnlijk nog een verdere sterk groei kunnen worden opgetekend.”

“Het is dan ook belangrijk dat de Britse regering investeert in financiële duurzame oplossingen om het hoger onderwijs op lange termijn sterker te stimuleren.”

(kg)

Meer