Elektrische mobiliteit zal structuur Europese arbeidsmarkt grondig hertekenen

De verschuiving naar elektrische voertuigen zal binnen de autosector enorme veranderingen teweegbrengen. Vele arbeidskrachten uit die industrie en zijn toeleveranciers zullen daarbij naar een andere job moeten uitkijken. Daarbij zullen regeringen de werknemers moeten helpen om zich aan die veranderende arbeidsmarkt aan te passen. Dat blijkt uit een studie van de Boston Consulting Group.

Het Platform for Electromobility, een vertegenwoordiger van bedrijven die bij de elektrische mobiliteit zijn betrokken, merkt op dat ook de Europese Unie hierin een belangrijke rol moet opnemen.

Inkrimping

Uit het rapport van de Boston Consulting Group blijkt dat de Europese voertuigenindustrie momenteel ongeveer 5,7 miljoen arbeidsplaatsen vertegenwoordigt. “Dat aantal zal, onder invloed van de overstap naar elektrische mobiliteit, tegen het eind van dit decennium met bijna 1 procent inkrimpen”, voeren de onderzoekers aan.

“Een aantal sectoren uit de industrie zullen echter zwaarder worden getroffen. Bij de autofabrikanten zal een daling met 20 procent moeten worden vastgesteld. De traditionele toeleveranciers zullen zelfs 42 procent van hun arbeidsplaatsen moeten schrappen.”

“Bij die twee sectoren zullen tegen het eind van dit decennium gezamenlijk 500.000 banen verdwijnen. Tegelijkertijd zal de werkgelegenheid bij de leveranciers van duurzame mobiliteitsoplossingen met 10 procent oplopen. In die sector zullen daardoor 300.000 banen worden gecreëerd.”

De Europese Commissie koestert plannen om vanaf het midden van volgend decennium de verkoop van nieuwe wagens met verbrandingsmotoren – benzine en diesel – te verbieden.

Autofabrikanten hebben echter gewaarschuwd dat hierdoor een groot aantal arbeidsplaatsen – vooral bij de fabrikanten van conventionele verbrandingsmotoren – zal worden bedreigd.

Ze hebben de Europese Unie opgeroepen initiatieven te nemen die de impact van de verschuiving naar elektrische mobiliteit op de arbeidsbevolking kunnen helpen verzachten.

Omscholing

“De studie van Boston Consulting voorspelt een enorme banengroei bij de energieproductie voor de autosector en de fabrikanten van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen”, werpt het Platform for Electromobility op.

“Regeringen en bedrijven, maar ook de Europese Unie, moeten zich concentreren op investeringen in het onderwijs, de training, de bijscholing en omscholing van werknemers, om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft wanneer de industrie de overstap naar elektrische voertuigen maakt.”

“De autosector is voor Europa van bijzonder groot strategisch belang”, merkt Arne Richters, voorzitter van het Platform for Electromobility. “De industrie vertegenwoordigt een bijzonder grote tewerkstelling. Bovendien laat de impact van die activiteit zich in alle regio’s van Europa voelen.”

“Het is dan ook belangrijk dat de Europese Unie hier samen met de lidstaten aan een begeleidend beleid werkt. Omscholing moet daarin een strategische prioriteit krijgen.”

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20