BIV berekenen voor een motorfiets of brommer 2019

 

In ons land wordt voor elk motorvoertuig, en dus eveneens op motorfietsen en brommers vanaf een bepaalde cilinderinhoud, dat de openbare weg op gaat de zogenaamde Belasting op Inverkeerstelling (BIV) geheven. Het betreft hier dus een vorm van belasting die geheven wordt bij iedere verkoop van een motorfiets of brommer. Niet alleen zal dit het geval zijn bij de verkoop van nieuwe motor of brommer, maar ook als je een tweedehands exemplaar hoopt omdat deze dan eveneens door de nieuwe eigenaar in moeten worden geschreven. Daar staat echter wel tegenover dat het herinschrijven van een dergelijk voertuig, bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing of echtscheiding, er geen BIV betaald hoeft te worden.

Wie int de Belasting op Inverkeerstelling?

Sinds 1 januari 2011 zal de BIV in Vlaanderen worden geïnd door de Vlaamse Belastingdienst. Dit in tegenstelling tot in Wallonië en Brussel waar deze belasting nog steeds wordt geïnd door de FOD Financiën. In Vlaanderen zijn bovendien een tweetal manieren in gebruik om de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) te berekenen:

 • De groenen BIV: een berekening die uitgaat van de milieukenmerken van de te belasten motorfiets of brommer,
 • Een berekening die gebaseerd is op het vermogen van het betreffende voertuig.

Registratie bij de Dienst Inschrijving Voertuigen

De Belasting op de Inverkeerstelling is dus een belasting die betaald moet worden op het moment dat je eigenaar wordt van een nieuwe of tweedehandse motor of brommer waarmee je je op de openbare weg wilt gaan rijden. Om te beginnen zul je de betreffende motor of brommer in moeten gaan schrijven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen en daarna zul je automatisch een aanslagbiljet van de Vlaamse Belastingdienst voor de BIV voor je voertuig thuisgestuurd krijgen. Het aanslagbiljet zal namelijk altijd worden gericht aan de persoon die ook op het inschrijvingsbewijs zal zijn vermeld.

Betaling van de Belasting op de Inverkeerstelling

De Belasting op de Inverkeerstelling hoef je overigens maar één keer te voldoen, zelfs op het ogenblik dat je je motor of brommer enige tijd niet gebruikt en deze vervolgens weer op je naam wilt zetten, dan zul je niet nog een keer deze belasting moeten gaan voldoen.

De plaats waar je woont, of waar je onderneming is gevestigd, zal bepalend zijn in welk gewest je de Belasting op de Inverkeerstelling dient te betalen. De BIV wordt:

 • in het Vlaamse gewest geïnd door de Vlaamse Belastingdienst,
 • in Wallonië geïnd door het Waalse gewest,
 • in het Brusselse Gewest geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën.

De Belasting op de Inverkeerstelling is overigens eveneens van toepassing op bepaalde vaartuigen en luchtvaartuigen.

Er gelden een aantal voorwaarden ten aanzien van de betaling van de Belasting op de Inverkeerstelling, te weten:

de Belasting op de Inverkeerstelling moet worden voldaan voor in ons land ingeschreven:

 • personenauto’s,
 • minibussen,
 • motorfietsen en brommers van 50 cc of meer.

Er zijn echter ook een aantal gevallen waarin je geen Belasting op de Inverkeerstelling hoeft te betalen, namelijk op het ogenblik dat:

 • je je motor of brommer behoudt en alleen maar de oude nummerplaat gaat vervangen voor een Europese plaat,
 • de motor of brommer na een overlijden over wordt gedragen aan de huwelijkspartner van de toenaamgestelde, Deze regeling is overigens niet van kracht als er sprake is van partners die wettelijk samenwonen (dan zal er dus wel weer BIV voldaan moeten worden),
 • de motor of brommer als gevolg van een echtscheiding over wordt gedragen aan de (exe0huwelijkspartner. Deze regeling is overigens niet van kracht als er sprake is van partners die wettelijk samenwonen (dan zal er dus wel weer BIV voldaan moeten worden),

De volgende voertuigen zullen eveneens vrij zijn gesteld van de betaling van Belasting op de Inverkeerstelling:

 • kampers en mobile homes,
 • lichte vrachtwagen waarbij de laadruimte een lengte dient te hebben die minimaal de halve lengte van de wielbasis heeft,
 • vrachtwagens met een MTT van meer dan 3,5 ton.

De procedure ten aanzien van de Belasting op de Inverkeerstelling voor motors en brommers?

Op het ogenblik dat je een voertuig in hebt geschreven, dan zul je automatisch ook de Belasting op de Inverkeerstelling moeten gaan voldoen. Hier zul je echter zelf niets voor hoven te doen omdat er automatisch een aanslagbiljet naar toe zal worden gestuurd. Na ontvangst van het aanslagbiljet zal de Belasting op de Inverkeerstelling binnen 2 maanden op de rekening van de innende partij aangekomen dienen te zijn. Hoe je precies deze betaling uit kunt voeren, staat overigens altijd duidelijk aangegeven op het betreffende aanslagbiljet.

Berekening van BIV voor een motor of brommer

Sinds januari 2016 is de berekening van de Belasting op Inverkeerstelling gewijzigd en aangepast voor nieuwe inschrijvingen. Er wordt namelijk vanaf dat ogenblik rekening gehouden met bepaalde milieukenmerken van de te belasten motor of brommer. Je kunt hierbij ondermeer denken aan:

 • de CO2-uitstoot,
 • de uitstoot van fijn stof,
 • het brandstoftype dat de motor of brommer gebruikt,
 • de euronorm,
 • de aanwezigheid van een roetfilter.
 • de leeftijd van de motor of de brommer.

Indien je zelf wilt gaan berekenen hoeveel je moet gaan betalen de Belasting op de Inverkeerstelling voor een motor of een brommer, dan kun je online gebruikmaken van een speciale simulator, maar eveneens een speciale simulatieapp hiervoor gebruiken die je kunt downloaden op je smartphone of tablet. Voor oldtimers (dit zijn voertuigen die 25 jaar geleden, of zelfs al eerder voor de eerste keer op de openbare weg zijn gekomen) zal een aparte regeling van toepassing zijn: de Belasting op de Inverkeerstelling voor deze voertuigen zal namelijk forfaitair worden bepaald.

Voor een aantal voertuigtypes zal overigens een volledige vrijstelling bestaan ten aanzien van de betaling van de Belasting op de Inverkeerstelling. Deze vrijstelling geldt bijvoorbeeld voor voertuigen die

 • worden gebruikt als persoonlijk vervoermiddel door een gehandicapte,
 • worden gebruikt als persoonlijk vervoermiddel door een grootoorlogsinvalide,
 • worden gebruikt als persoonlijk vervoermiddel als vervoersmiddel van een zieke,
 • worden gebruikt als persoonlijk vervoermiddel als vervoersmiddel van een gewond persoon,
 • voertuigen van bepaalde overheidsorganisaties,
 • voertuigen van bepaalde internationale organisaties,
 • auto’s die rijden op aardgas (CNG/LNG) de regeling is echter tijdelijk en geldt slechts tot en met 31 december 2020),
 • plug-in hybride elektrische voertuigen (de regeling is echter tijdelijk en geldt slechts tot en met 31 december 2020). Bovendien wordt als voorwaarde gesteld dat de batterij met een stekker opgeladen moet kunnen worden en de uitstoot minder is dan 50 gram CO2 per kilometer,
 • volledig elektrische auto’s,
 • auto’s die volledig rijden op waterstof.

Om voor één van de eerder genoemde vrijstellingen in aanmerkingen te kunnen komen, zul je altijd eerst een aanvraag moeten indienen. Voor een dergelijke aanvraag kun je gebruikmaken van een speciaal aanvraagformulier (dat je online kunt downloaden), maar natuurlijk kun je eveneens een persoonlijk bezoekje brengen aan één van de loketten van de Vlaamse Belastingdienst om een de betreffende aanvraag te regelen.

Kun je vrijstelling krijgen op de Belasting op Inverkeerstelling?

Onder bepaalde voorwaarden kun je als gehandicapte of als oorlogsinvalide een vrijstelling aanvragen voor de BIV (en eveneens voor de verkeersbelasting). Dit soort vrijstellingen zal echter in alle gevallen maar aan één voertuig toe worden gekend kunnen worden. Dit betekent dan ook dat de vrijstelling zal zijn gekoppeld de persoon met een handicap waarvoor de vrijstelling is aangevraagd. Voor iemand met een handicap kan dus niet meerdere malen een verzoek tot vrijstelling worden ingediend

Aan de toekenning van een vrijstelling voor deze belasting zijn natuurlijk wel een paar specifieke voorwaarden verbonden waar aan voldaan moet worden. Je kunt een vrijstelling aanvragen op het ogenblik dat je:

 • geheel blind bent,
 • geheel verlamd aan je bovenste ledematen bent,
 • een blijvende invaliditeit hebt van minimaal 50 porcent die direct toegeschreven kan worden aan de onderste ledematen,
 • een oorlogsinvalide bent.

De Vlaamse Belastingdienst kan bovendien alleen instemmen met een vrijstelling als het betreffende voertuig enkel en alleen zal worden gebruikt voor het persoonlijk vervoer van iemand met een handicap.

In principe kan echter iedereen die een geldig rijbewijs in zijn, of haar, bezit heeft in het vrijgestelde voertuig rijden, mits op dat moment:

 • de gehandicapte zelf met de betreffende motor of brommer vervoerd wordt,
 • er met de betreffende motor of brommer een boodschap gedaan wordt ten behoeve van de gehandicapte.

De gehandicapte zelf hoeft om die reden dan ook niet altijd mee te rijden op de motor of brommer. Wel wordt er als voorwaarde gesteld dat de betreffende motor of brommer dan enkel mag worden ingezet om zaken te regelen die noodzakelijk zijn voor de persoon met de handicap. Zelfs op momenten dat iemand met een handicap met de vrijgestelde motor of brommer naar diens werk gebracht wordt, zal de vrijstelling wettelijk toegestaan zijn.

Wat is de verkeersbelasting?

In ons land is aan de Belasting op Inverkeerstelling vrijwel onlosmakelijk de verkeersbelasting verbonden. Deze indirecte vorm van belasting zal automatisch aan alle bezitters van een motorvoertuig berekend worden. Ieder jaar zal dan hun aanslag automatisch worden verzonden, terwijl slechts een relatief kleine groep voertuigbezitters hun aangiftebiljet zelf in dienen te vullen en gebruik moeten maken van een vignet (dit zijn in het bijzonder veel vrachtwagens).

Ook deze belastingvorm is in zijn geheel aan de gewesten toegewezen en zal bovendien door dezelfde instanties geïnd worden als de Belasting op Inverkeerstelling. De geïnde verkeersbelasting zal overigens wel door worden gestort naar de betreffende gewesten. Vandaag de dag zal de hoogte van de verkeersbelasting afhankelijk zijn van het aantal fiscale PK’s van de belastbare voertuigen. Het Vlaamse Gewest heeft overigens wel plannen om dit in de nabije toekomst te gaan veranderen en de belasting meer afhankelijk te laten zijn van de mate van milieuvervuiling dat een bepaald voertuig met zich meebrengt

Kun je bezwaar maken tegen BIV en de verkeersbelasting?

In sommige situaties kun je het niet eens zijn met de aangerekende Belasting op Inverkeerstelling en/of de verkeersbelasting. Indien dit het geval is, dan heb je uiteraard de mogelijkheid om bezwaar te maken evenals op het ogenblik dat er ten onrechte Belasting op Inverkeerstelling of verkeersbelasting aan is gerekend of je het oneens bent met het bedrag van één of beide belastingen. Je kunt dan een verzoek tot herberekening indienen door middel van een online formulier, of gewoon per brief, een bezwaar in te dienen. In dit verzoek zul je uiteraard alle belangrijke gegevens moeten vermelden ten aanzien van de geheven belasting en de motor of brommer waar deze over geheven wordt.

Conclusie

Indien je niet echt een liefhebber rekenen bent, of je gewoon geen rekenwonder bent, dan is het in de regel een helse klus om te berekenen hoeveel Belasting op Inverkeerstelling je over 2017 moet gaan betalen voor een bepaalde motor of brommer. Gelukkig kun je ook gebruikmaken van een online rekentool om erachter te komen hoeveel geld je kwijt zult zijn aan deze vorm van belasting. Nadat je alle gevraagde gegevens in hebt gevoerd, zul je binnen een paar seconden het verschuldigde bedrag op je beeldscherm te zien krijgen.

Op deze manier zul je niet alleen je hersenen minder hard hoeven te kraken, maar eveneens zal deze werkwijze je een heleboel tijd en moeite besparen. Bovenal weet je zo ook nog eens zeker dat de berekening op de juiste manier uit is gevoerd en dat er geen misverstanden kunnen ontstaan ten gevolge van bijvoorbeeld rekenfouten. Verder kun je online, evenals bij de verschillende loketten van de Vlaamse belastingdienst, ook een groot aantal antwoorden vinden op vragen die je wellicht nog hebt ten aanzien van de Belasting op Inverkeerstelling en/of de verkeersbelasting voor je motor of brommer.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20