Bijna 2 op 3 noemt klimaat ‘noodsituatie’ in grootste wereldwijde poll

Bijna twee derde van de mensen wereldwijd beschouwt klimaatverandering vandaag als een globale noodsituatie. Dat kunnen we afleiden uit de grootste enquête ooit over de manier waarop de opwarming van de aarde wordt aangepakt.

Meer dan een miljoen mensen uit 50 verschillende landen namen deel aan de enquête. Opvallend is dat bijna de helft van de deelnemers tussen 14 en 18 jaar oud was. Uit die bevraging blijkt dat de meest populaire oplossing tegen klimaatopwarming het behoud van bossen en natuur is.

Klimaat gaat iedereen aan

Het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) organiseerde samen met de Universiteit van Oxford de peiling, die de naam ‘People’s Climate Vote’ draagt. Ze werd afgenomen tussen oktober en december vorig jaar. Deelnemers kregen ze te zien via advertenties in apps voor videospelletjes. Om preciezer te zijn namen ongeveer 1,22 miljoen mensen deel. Zij hadden allen een diverse achtergrond. Alle geslachten, leeftijden en opleidingsachtergronden werden vertegenwoordigd. Al viel het dus wel op dat er een aanzienlijk aantal jongeren deelnam, ruim 550.000.

Ruim 780.000 bevraagden (mits een foutmarge van 2 procent) beschouwden de klimaatverandering als een prangende noodsituatie die dringend aangepakt moet worden. Het resultaat varieerde naargelang de leeftijd en de plek waar men woonde. Om een voorbeeld te geven: in Italië ging 81 procent akkoord met de stelling, terwijl dat in pakweg Moldavië maar 50 procent bedroeg. Ook in leeftijdscategorieën zag men relatief grote verschillen. Onder de jongeren bleek 70 procent voorstander van een betere aanpak, terwijl dat bij bejaarden al daalde tot 58 procent.

©Isopix

Cassie Flynn, strategisch adviseur bij het UNDP wijt de grotere bewustwording aan het feit dat mensen bang zijn: ‘Iedereen ziet de bosbranden in Australië en Californië, de enorme stormen in het Caraïbisch gebied en de overstromingen in Zuidoost-Azië. Ze beginnen de ernst van het probleem te beseffen en de noodzaak om er iets aan te doen,’ verduidelijkt Flynn.

Stop de bomenkap

Demografie verklaart niet enkel het feit dat men in het ene land de situatie ernstiger bekijkt dan in het andere. Het maakt ook duidelijk dat men afhankelijk van de woonplaats een andere voorkeur heeft voor bepaalde maatregelen die zouden moeten getroffen worden om de klimaatverandering tegen te gaan. Het valt bijvoorbeeld op dat in de landen met meer CO₂-uitstoot door de opwekking van elektriciteit, zich een meerderheid kon vinden in het gebruik van meer groene energie. Plaatsen daarentegen die een grotere uitstoot hadden te wijten aan ontbossing, waren dan weer meer voor het behoud van bossen en natuur.

Uit de enquête kwamen de volgende vier oplossingen als meest populaire naar voren:

  • Het behoud van bossen en natuur (54%)
  • Het gebruik van zonne-, wind- en hernieuwbare energie (53%)
  • Klimaatvriendelijke landbouwtechnieken (52%)
  • Meer geld investeren in groene bedrijven (50%)

De minst favoriete oplossing om de klimaatverandering tegen te gaan was een plantaardig dieet. Slechts 30% van de respondenten kon zich daar in vinden. Hoewel die optie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nog op behoorlijk wat steun kon rekenen. Net iets minder dan de helft van de bevraagden daar koos die optie.

Biden aan zet

Toch moeten de demografische verschillen zeer genuanceerd worden. En daar heeft het opleidingsniveau alles mee te maken. ‘We zagen heel duidelijk een hoge correlatie tussen het opleidingsniveau en het geloof dat de klimaatverandering een groot probleem is. Hoe hoger je bent opgeleid, hoe groter de kans dat je het als een echt probleem ziet. En dat heeft werkelijk niets te maken met waar je vandaan komt,’ aldus Flynn.

De organisatoren van de peiling hopen dat wereldleiders een heel aantal stemmen over klimaatverandering zullen aanhoren. Zeker nu er een nieuwe president in het Witte Huis zit die al liet weten het klimaat een topprioriteit te maken, hoopt men op verandering.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20