Biden wil overdreven macht van grote bedrijven indammen

De Amerikaanse president Joe Biden wil de concurrentie binnen de Amerikaanse economie verbeteren door de overdreven macht van grote bedrijven in bepaalde bedrijfstakken te beteugelen. In tal van sectoren controleert een klein aantal grote ondernemingen een aanzienlijk deel van de markt, aldus het Witte Huis vrijdag. Dit gebrek aan concurrentie drijft de prijzen voor consumenten op en drukt de lonen. Biden ondertekent vrijdagavond dan ook een decreet om de belemmeringen van de concurrentie te beperken.

Het gebrek aan concurrentie en de daarbij horende hogere prijzen en lagere lonen zouden een Amerikaans gezin gemiddeld 5.000 dollar (4.213 euro) per jaar kosten.

De maatregelen gelden onder meer voor de sectoren van de landbouw, luchtvaart, gezondheidszorg, het internet en de banken. Zo zal het bijvoorbeeld verboden worden om hoge tarieven aan te rekenen bij het verbreken van een contract bij een internetprovider en huurders mogen door exclusieve contracten niet meer maar één optie hebben voor een internetcontract. Bij de reparatie van toestellen zal de fabrikant niet meer mogen verbieden dat de verbruiker het toestel zelf herstelt of laat herstellen door derden.

72 initiatieven

In totaal gaat het om 72 initiatieven. In het algemeen zal er beter toegezien worden op overnames, fusies en het verzamelen van gegevens door technologiebedrijven. Het decreet vraag ook om de regels rond de netneutraliteit te herstellen, die de Trump-administratie naar de vuilbak had verwezen. Volgens die regels moeten internetproviders content op een gelijke manier behandelen, wie ook de zender of de ontvanger is.

Het Witte Huis wil ook dat de niet-concurrentiebedingen in arbeidscontracten aan banden gelegd worden en dat de functies waarvoor een vergunning vereist is, beperkt worden. Dit zou het volgens het Witte Huis gemakkelijker moeten maken voor werknemers om van bedrijf te veranderen en om de lonen te verhogen.

Het Witte Huis wil tot slot een concurrentiecommissie opstarten, om de respons op de groeiende macht van de grote bedrijven te coördineren.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20