Betalen we in ons land te veel voor onze energie? Hoe doet België het in vergelijking met andere landen?

De afgelopen maanden is het duidelijk geworden dat de energieprijzen in ons land behoorlijk hoog kunnen oplopen. Uit een vergelijking van het Europese statistiekbureau Eurostat blijkt dat voornamelijk elektriciteit in België duur is in vergelijking met andere Europese lidstaten.

Eurostat heeft zijn licht laten schijnen over de energieprijzen gedurende de eerste helft van dit jaar. Dat betekent dat de recente stijgingen nog niet zijn opgenomen in die prijzen. Desalniettemin geeft het onderzoek van het Europese statistiekbureau ons een helder beeld van hoe België het op vlak van energietarieven doet in vergelijking met de andere Europese lidstaten.

Stevige elektriciteitsfactuur in België

Uit die vergelijking blijkt dat elektriciteit zeer duur is in België. Enkel in Denemarken en Duitsland betalen de inwoners meer voor hun elektriciteitsverbruik. In die twee landen komt het tarief uit op respectievelijk 0,391 en 0,29 euro per kWh uit. In ons land betaal je 0,27 euro per kWh. Daarmee ligt het tarief in ons land fors boven het Europese gemiddelde van 0,219 kWh.

Dat België op dat vlak bij de duurste landen behoort, komt niet volledig als een verrassing. Het is geen geheim dat een aanzienlijk deel van onze energiefactuur uit belastingen en andere heffingen bestaat. Cijfers van de federale energieregulator CREG tonen aan dat in Vlaanderen 59 procent van de elektriciteitsfactuur bestaat uit allerhande kosten die losstaan van ons energieverbruik. In Wallonië is dat 61 procent en in Brussel 55 procent. Ter vergelijking: belastingen en heffingen maken gemiddeld 39 procent uit van de elektriciteitsfacturen van de huishoudens in de Europese Unie (EU).

En wat met de gasfactuur?

Op vlak van gas behoort ons land tot de middenmoot en doen we het zelfs iets beter dan het Europese gemiddelde. In ons land betaal je 0,046 euro per kWh voor je gasverbruik. Het Europese gemiddelde komt uit op 0,063 euro per kWh. Onze noorderburen betalen het meeste voor hun gasverbruik. Het Nederlandse tarief bedraagt 0,096 euro per kWh.

In tegenstelling tot de elektriciteitsfactuur bestaat in België slechts een minderheid van de gasfactuur uit heffingen en belastingen. In Vlaanderen is dat voor 31 procent van de gasfactuur het geval. In Wallonië is dat 38 procent en in Brussel 33 procent. Dat is een opmerkelijk verschil met de elektriciteitsfactuur. Het Europese gemiddelde komt uit op 36 procent.

Uit de cijfers van Eurostat blijkt ook dat de gemiddelde elektriciteitsprijs in de EU tussen de eerste jaarhelft van 2020 en die van 2021 is gestegen van 0,213 euro tot 0,219 euro per kWh. De gemiddelde gasprijs is tijdens diezelfde tijdspanne gedaald van 0,0065 naar 0,0064 euro per kWh. In ons land zijn zowel de elektriciteits- als gasprijs gedaald tijdens de eerste zes maanden van 2021 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De elektriciteitsprijs is gedaald van 0,279 naar 0,27 euro per kWh en de gasprijs van 0,049 naar 0,046 euro per kWh.

Evolutie energieprijzen – Bron: Eurostat

Maatregelen tegen stijgende energiefactuur

Het staat als een paal boven water dat de situatie er in de tweede jaarhelft totaal anders zal uitzien. De energieprijzen zijn de afgelopen maanden immers fors gestegen. Daarom hebben zowel de Vlaamse als de federale regering maatregelen aangekondigd om de energiefactuur wat te verlagen.

De federale regering heeft tijdens de voorstelling van het begrotingsakkoord aangekondigd dat het de heffingen in de energiefactuur zal omzetten in aanpasbare accijnzen. Dat moet de gezinnen een besparing opleveren van 30 à 50 euro. De Vlaamse regering lanceert volgend jaar dan weer een energiekorting van gemiddeld 50 euro per gezin.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20