Handleiding: de beste manier om rekeningen te betalen

 

Het op tijd betalen van je rekeningen is voor veel mensen niet alleen soms een behoorlijke uitdaging, maar voor iedereen is het essentieel om niet in de financiële problemen te komen. Voor iedereen die zijn, of haar, eigen financiën wil gaan regelen is het dan ook zaak om de vaardigheid van het betalen van rekeningen snel en goed onder de knie te krijgen. Zelfs als je een rekening liever helemaal niet zou betalen, dan kun je in de regel niet om een betaling heen. Gewoon een rekening opzij leggen en hopen dat de schuldeiser deze vergeet is niet reëel en zal je dan ook al snel in een negatieve financiële spiraal terecht laten komen. In dat geval is het overigens steeds lastiger om weer op het juiste spoor terecht te komen zonder het inroepen van deskundige hulpverlening.

Niet betalen van rekeningen

African American woman paying billsSommige rekeningen zou je echter liever nog even laten liggen, of zelfs helemaal niet betalen, bijvoorbeeld om je het geld liever voor leuke dingen zou willen gebruiken of omdat een andere rekening in je ogen van een groter belang is. Toch is het niet aan te raden om op deze manier om te springen met rekeningen die op je deurmat vallen of in je mailbox terechtkomen. De kans is dan namelijk erg groot dat je, vroeg of laat, te maken gaat krijgen met een betalingsachterstand, of in het meest erge geval, zelfs met enorme betalingsproblemen en torenhoge schulden.

Betalingsachterstanden en schulden zullen bovendien van grote invloed zijn op je persoonlijke kredietscore en daardoor indirect van invloed kunnen zijn op eventuele leningen die je later af wilt gaan sluiten. Om te voorkomen dat je in de toekomst in de problemen komt, bijvoorbeeld als je een hypotheek af wilt sluiten voor de financiering van een eigen woning, dan kun je onderstaande tips gebruiken om je rekeningen te betalen. Maar ook wat je moet doen als je moeite hebt om op tijd bepaalde rekeningen te betalen.

Hoe kun je rekeningen op tijd betalen?

In het verleden moesten mensen doorgaans persoonlijk naar een begunstigde toe om een rekening te kunnen voldoen. Later konden voor dit doel al cheques worden verzonden en tegenwoordig is het zelfs mogelijk om op talloze (digitale) manieren rekeningen te betalen. Om er zeker van te zijn dat een rekening tijdig wordt betaald, kun je dus kiezen uit meerdere betaalmethoden en er één kiezen die het beste bij je persoonlijke situatie past, maar waar je eveneens een goed gevoel bij hebt.

Ondanks dat er vandaag de dag een zee aan mogelijkheden voor handen is om rekening op tijd te voldoen, zijn er nog steeds veel mensen die hier niet, of niet altijd, in slagen. Voor sommige mensen is het nu eenmaal niet eenvoudig om hun rekeningen op een juiste wijze te beheren, in het bijzonder als deze zich op beginnen te stapelen. Om juist deze mensen een beetje te helpen, hebben we samen een aantal tips en adviezen op een rijtje gezet zodat hun financiën ook optimaal geregeld kunnen worden en financiële problemen buiten de deur gehouden kunnen worden.

Goed georganiseerde geldzaken

Geld zaken die op de juiste manieren worden georganiseerd, zijn het halve werk. Hiervoor heb je overigens niet echt veel bijzondere dingen nodig, alleen een map waarin je je rekeningen bewaart die nog betaald dienen te worden. Voor digitale rekeningen is echter zelfs deze map overbodig en kun je het zelfs af met een speciaal bestand op je computer. Door de rekeningen op datum te sorteren kun je snel en gemakkelijk zien welke rekening op welk moment betaald moet worden. Het op de hoogte blijven van de uiterste betaaldatum van een rekening is namelijk essentieel voor het goed beheren van je geldzaken.

Een ander handig hulpmiddel om je geld zaken goed te kunnen beheren, is een persoonlijke begroting. In deze begroting leg je precies vast hoeveel geld er elke maand binnenkomt, welke bedragen er elke maand weer betaald moeten worden en hoeveel geld je ongeveer per maand kwijt bent aan variabele kosten. Door immers een goed beeld te hebben van de geldstromen zul je beter in staat zijn om bijvoorbeeld besparingen door te voeren. Door al je inkomsten en betalingen van de laatste maanden te bestuderen krijg je vaak al een vrij nauwkeurig beeld van de gang van zakken in je eigen financiële wereldje. Je ziet dan bovendien ook waar eventuele knelpunten zich bevinden en hoe je eventueel besparingen door zou kunnen voeren om je persoonlijke begroting weer, of voor een groter deel, kloppend te krijgen.

Welke betaalmethode gebruiken om rekeningen te betalen?

Hoewel er meerder manieren zijn om rekeningen te betalen, dien je altijd er één te kiezen waar je je goed bij voelt en die je het meest praktisch vindt om mee te werken. Een rekening betalen door middel van automatisch incasso is in de regel weliswaar de meest goedkope en meest eenvoudige manier om rekeningen te betalen, maar er zijn vaak ook nog een aantal andere mogelijkheden voor handen, zoals de rekening betalen door middel van:

  • een bankoverschrijving,
  • een eenmalige machtiging aan de begunstigde om geld van je bankrekening af te schrijven,
  • een digitale portefeuille zoals Paypal,
  • een doorlopende betalingsopdracht af te geven.

Controleer onbetaalde rekeningen regelmatig.

Door van tijd tot tijd onbetaalde rekeningen te controleren, kun je voorkomen dat er eventueel fouten in de facturen sluipen waardoor de te betalen bedragen niet meer kloppen met de werkelijkheid. Bij voorkeur ga je op een vaste dag in de maand even zitten om alle onbetaalde rekeningen goed na te kijken. Om er zeker van te zijn dat je dit niet vergeet te doen, kun je uiteraard een aantekening maken in je (digitale) agenda. Tevens kun je dan eerder gedane betalingen op je bankafschriften controleren om te zien of deze ook werkelijk in orde zijn en pas dan de rekening definitief weg te gooien.

Negeer geen rekeningen

In bepaalde gevallen kan het lijken alsof de rekeningen die binnenkomen je boven het hoofd gaan groeien. Op het moment dat je echter moeite hebt om je rekeningen te betalen, dan is het niet verstandig om het probleem volledig te negeren. Indien je dit immers doet, zullen de problemen alleen maar groter en erger worden. Er kunnen onder andere betalingsachterstanden en zelfs wanbetalingen door ontstaan. In beide gevallen zul je na verloop van tijd met verstrekkende gevolgen geconfronteerd worden, zoals beslaglegging en een negatieve registratie bij het CKP waardoor nieuwe leningen in de regel nauwelijks nog mogelijk zijn.

Manieren om rekeningen te betalen

Hoewel vrijwel iedereen te maken krijgt met de betaling van rekeningen, en dan bij voorkeur nog voor het aanbreken van de uiterste betalingsdatum, zal niet iedereen even goed uit de voeten kunnen met alle betalingsmogelijkheden die vandaag de dag beschikbaar zijn. Om je financiële zaken goed te kunnen regelen, is het dan ook van groot belang dat je voor jezelf bepaalt met welke betalingsmethode je het prettigst werkt.

Voor de één zal dit betekenen dat er een aparte bankrekening voor de betaling van rekeningen in het leven geroepen dient te worden, terwijl een ander ook goed uit de voeten kan met slechts één reguliere zichtrekening. Een nadeel van een aparte betaalrekening is namelijk dat je er altijd voor moet zorgen dat er voldoende geld op aanwezig is om elke rekening te kunnen voldoen. Zelfs automatische betalingen en machtigingen zullen immers niet worden betaald als je op een rekening niet genoeg saldo hebt.

Automatisch incasso

Betalen door middel van een afgegeven automatische incasso wil zeggen dat je je rekeningen altijd op tijd kunt voldoen en voorkom je dus te late betalingen. Bovendien zijn er steeds meer bedrijven die een korting aanbieden aan hun klanten als zij bereid zijn om op deze manier hun rekening te betalen. Een automatisch incasso betekent echter niet dat je geen rekeningen meer hoeft te controleren, want ook in dit geval zou je te maken kunnen krijgen met eventuele fouten die erin zijn geslopen.

Online- of telefonisch bankieren

Vandaag de dag hebben steeds meer mensen de overstap gemaakt van het regulier bankieren naar het online, of telefonisch, regelen van hun bankzaken. Het voordeel van deze twee manieren om je financiën te beheren, is dat je je rekeningen direct kunt betalen. Betalingen verlopen echter niet alleen snel en eenvoudig, maar ook nog een veilig terwijl je toch de controle houdt over het te betalen bedrag en het moment van betaling van de rekening. Uiteraard zul je bij deze betaalmethode wel zelfs in de gaten moeten houden dat er op tijd een betaling wordt uitgevoerd.

Nog meer betaalmogelijkheden

Naast alle eerder genoemde mogelijkheden, bestaan er vandaag de dag nog een aantal, soms wat gedateerde betalingsmethoden, die je zou kunnen gebruiken om je rekeningen tijdig mee te voldoen. Hierbij kun je onder andere denken aan:

  • Een cheque sturen per post om een rekening te betalen is een methode die vroeger vrij gangbaar was, maar tegenwoordig vrijwel alleen nog wordt gebruikt om een betaling te doen bij een bedrijf. Een nadeel van de betaling per verzonden cheque heeft overigens ook een nadeel, te weten de lange verwerkingstijd waar je mee te maken zult krijgen. In bepaalde gevallen kan deze periode oplopen tot wel vijf werkdagen. Zeker als de betaling van een rekening op de korte termijn moet plaatsvinden is dit dan ook geen ideale oplossing.
  • Betalen op het postkantoor is een betalingsmethode die uitermate geschikt is als je een rekening wilt voldoen met contant geld of een pinpas. Je dient er overigens wel rekening mee te houden dat deze betaalmethode niet altijd kosteloos is.
  • Vooruitbetaling van nutsdiensten, zoals gas en elektra, door middel van een vooraf betaalde kaart of sleutel. Je gas- en/of elektriciteitsrekening kun je zo vooraf betalen en je meter zal hierbij dienst doen als een soort betalingsautomaat. Dit is overigens één van de meest dure manieren om te betalen voor te gebruiken energie. Bovendien loop je hiermee het risico om zonder gas of elektriciteit te komen zitten als je vergeten bent om op tijd de rekening te betalen. Ook zullen niet alle nutsbedrijven deze betaalmogelijkheid meer aanbieden omdat deze vrij gedateerd en kostbaar is.

Wanneer rekeningen je boven het hoofd groeien

Op een bepaald moment kan het je gebeuren dat de rekeningen die je moet betalen je boven het hoofd lijken te groeien. Je zult in die situaties te maken krijgen met problemen als je een rekening voor een bepaalde datum moet voldoen. Een heleboel mensen negeren in dit soort gevallen de binnenkomende rekeningen en schamen zich voor hun financiële problemen. Om die reden zullen ze niet snel hulp gaan zoeken en zullen de rekeningen zich alleen nog maar meer opstapelen.

Beter kun je, als je problemen ondervindt met het doen van tijdige betalingen, met de mensen praten aan wie je nog geld schuldig bent. Samen met hen kun je dan immers op zoek gaan naar een passende oplossing. Uiteraard moet je niet te lang wachten met het contact zoeken en direct laten merken dat je bereid bent om aan je betalingsverplichtingen te willen voldoen, maar hier op dat moment niet toe in staat bent. In een groot aantal gevallen kun je dan een betalingsregeling treffen en bijvoorbeeld elke maand een kleinere aflossing doen totdat je financiële situatie beter is geworden. Als je er met de schuldeisende partij niet uitkomt, dan kun je ook nog contact opnemen met een speciaal bureau dat je kan helpen bij de wegwerking van schulden en onbetaalde rekeningen.

Wat absoluut af te raden is

Het overgrote deel van alle rekeningen die je in handen krijgt, zullen vroeg of laat betaald moeten worden. Je dient de rekeningen dan ook in te passen in de begroting die je op hebt gesteld. Er zijn echter situaties te bedenken waarin je een rekening niet, niet direct of niet helemaal ineens kunt betalen. In dergelijke gevallen zul je dan ook een goede oplossing moeten bedenken om toch aan je betalingsverplichting te kunnen voldoen, zoals een regeling treffen bij de persoon, of het bedrijf, dat nog geld van je tegoed heeft.

Ook zijn er een aantal dingen die je, als je een rekening niet kunt betalen, beter achterwege kunt laten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • het niet openen van post die binnenkomt en alles opstapelen en zo het risico lopen dat je tot de wanbetalers gaat behoren (met alle verstrekkende gevolgen van dien).
  • rekeningen doorschuiven naar de volgende maand en dus het financieel probleem voor je uit schuiven.
  • een oude schuld met een nieuwe schuld afbetalen (waardoor je steeds weer extra leenkosten moet gaan betalen).

Hulp zoeken

Een heleboel mensen, die problemen ondervinden met het op tijd betalen van hun rekeningen, zullen het niet snel toegeven dat ze niet altijd even goed om zijn gegaan met hun financiën of dat ze hulp van een deskundige in moeten gaan schakelen. De reden hiervoor kan in de meeste gevallen worden gezocht bij de schaamte die bij hen de boventoon voert. Door immers toe te geven dat er problemen met de betalingen zijn ontstaan, geven deze mensen voor zichzelf, en soms ook voor anderen, toe dat ze hun zaakjes niet helemaal op orde hadden. Vaak is dit moeilijk te verkroppen en willen ze koste wat het kost zelf voor een oplossing zorgen.

Door echter zelf voortdurend met je financiële problemen in je maag te zitten, wordt het leven niet alleen een stuk zwaarder, maar ook kun je steeds dieper in de financiële ellende wegzakken. Het weer opkrabbelen, zonder hulp van anderen, zal dan een stuk lastiger, of zelfs helemaal onmogelijk, worden. In het meest erge geval zul je zelfs, door rekeningen die niet betaald zijn, als wanbetaler te boek komen te staan. Je zult dan zelfs op de zogenaamde zwarte lijst van het CKP terechtkomen en te maken krijgen met alle vervelende gevolgen die hieraan verbonden kunnen zijn.

Indien je deskundige hulp zoekt kan deze niet alleen helpen bij het wegwerken van schulden, maar ook bij het opzetten van een goed financieel plan. Met dit plan kun je later dan zelf aan de slag en zul je leren op welke manier je het beste om kunt gaan met rekeningen die in je brievenbus belanden. Je zult dan leren dat het geen zin heeft om je voor de rekeningen te verstoppen. Juist door erg zorgvuldig met rekeningen om te gaan en deze op een prominente plaats in je huis te bewaren, zal de kans toenemen dat je op tijd een bepaalde betaling de deur uitdoet.

Wanbetaling heeft verstrekkende gevolgen

Zodra er zich achterstanden in de betaling zijn ontstaan, is het de hoogste tijd geworden om bij een deskundige aan de bel te trekken en om hulp te vragen. Op het ogenblik dat je dit niet doet dan is de kans groot dat je op een bepaald moment rekeningen helemaal niet meer kunt voldoen en dus tot de wanbetalers gaat behoren. Betalingsachterstanden en wanbetalingen zullen altijd gemeld worden bij het CKP en daar voor een bepaalde periode geregistreerd blijven staan.

Een dergelijke registratie kan op zijn beurt eveneens verstrekkende gevolgen hebben. Denk maar eens aan het niet meer aangaan van een lening, bijvoorbeeld als je een woning wilt kopen. Zelfs als het een geringe lening betreft, zal een kredietverstrekker in de meeste gevallen weigeren om je geld te lenen als vast is komen te staan dat je  je rekeningen niet (op tijd) hebt voldaan. In de ogen van de kredietverstrekker ben je dan namelijk iemand die niet betrouwbaar genoeg is en onnodig financieel risico met zich meebrengt op het ogenblik dat je geld leent.

Geen schuld met een schuld aflossen

Schulden kunnen soms ontstaan voordat je het zelf goed en wel beseft. Wanneer je de ontstane schuld echter direct af kunt lossen, is er weinig aan de hand, maar als dot niet lukt dan kun je er flink wat zorgen door krijgen. Sommige mensen gaan zelfs nieuwe schulden maken, bijvoorbeeld door van personen of financiële instellingen, geld te gaan lenen. Met dit geleende geld wordt dan vervolgens de openstaande schuld afbetaald.

Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat op deze manier het probleem op is gelost. Helaas is niets minder waar. Over een nieuwe schuld moeten immers in de regel ook leenkosten betaald worden met als gevolg dat je steeds meer geld kwijt bent om een oude rekening te kunnen betalen. Wanneer je dan weer opnieuw geld leent, zul je weer met extra leenkosten te maken krijgen en zo zul je uiteindelijk te maken krijgen met een heus sneeuwbaleffect. Schulden zullen op die manier alleen maar groter worden en de kans dat je deze probleemloos af kunt lossen, zal dan bovendien steeds kleiner worden. Een schuld met een nieuwe schuld afbetalen is dan ook niet erg verantwoord.

Conclusie

Iedereen krijgt van tijd tot tijd met de betaling van rekeningen te maken en het kan zelfs de beste overkomen dat een rekening een keer vergeten wordt. Dit is dus helemaal niets om je voor te schamen of je direct zorgen over te maken. Dit laatste wordt echter een ander verhaal als de onbetaalde rekeningen zich op gaan stapelen. Op dat moment is het tijd om hulp in te schakelen bij het beheren van je financiën. Door je schaamte opzij te zetten, kun je immers worden bijgestaan en geholpen zodat de situatie niet van kwaad tot erger gaat.

Vandaag de dag zijn er niet alleen een heleboel verschillende manieren om rekeningen te betalen, maar ook veel manieren om eventuele problemen op financieel gebied aan te pakken. In alle gevallen moet je wel van goede wil zijn en eventueel om hulp durven vragen als je het even niet meer weet. Tegenwoordig zijn er een heleboel professionele organisatie die je bij kunnen staan als je niet meer weet hoe je je geldzaken weer op de rit te krijgen. Deze hulpverleners kunnen echter niet ruiken dat iemand moeite heeft met het op tijd doen van betalingen. Deze mensen dienen dan ook zelf aan de bel te trekken voordat de situatie waarin ze terecht zijn gekomen van kwaad tot erger dreigt te gaan. Alleen dan kunnen ze worden geholpen en eventueel nog grotere geldproblemen in de toekomst worden vermeden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20