Belgische e-commerce scoort beter dan buurlanden, maar vooral door transacties tussen bedrijven

Een derde van de omzet van Belgische bedrijven was in 2019 afkomstig van e-commerce. Daarmee doet ons land het veel beter dan onze buurlanden, maar het aandeel particulieren dat via Belgische webshops koopt, blijft laag.

54 procent van die omzet komt namelijk uit zogenaamde EDI-transacties, blijkt uit een rondvraag van de FOD Economie. Dat is kort gezegd de uitwisseling van facturen en pakbonnen tussen bedrijven. Concreet betekent dat dus dat Belgische retailers nog altijd meer aan andere bedrijven verkopen dan aan particulieren. Slechts een vijfde van de omzet is voor particulieren, 80 procent gaat naar bedrijven. Op Europees niveau ligt de online verkoop aan consumenten met 40 procent dubbel zo hoog.

Maar de internetverkoop groeit wel in ons land. In 2014, een jaar eerder dan verwacht, kocht 50 procent van de Belgische internetgebruikers spullen via het internet, ondertussen is dat 66 procent. Dat is dan echter weer minder dan bij onze buren. In Frankrijk koopt 70 procent van de internetgebruikers online, in Nederland loopt dat zelfs op tot 81 procent.

De FOD Economie verwacht wel dat de coronapandemie de cijfers in België zal opkrikken voor 2020.

Te weinig informatici

Het is al langer bekend dat België achterop loopt op het vlak van e-commerce. Vaak wordt daarvoor verwezen naar de ingewikkelde nachtwerkwetgeving in ons land, maar de overheidsdienst verwijst ook naar het gebrek aan informatici bij ons.

‘Slechts 1,9 procent van de afgestudeerden in ons land is afkomstig uit ICT-richtingen, tegenover een gemiddelde van 3,6 procent op Europees niveau’, klinkt het in een persbericht. ‘Die toestand zorgt voor een dubbel probleem. Aan de ene kant veroorzaakt hij een tekort aan ICT-specialisten op de arbeidsmarkt en aan de andere kant zet hij zo een rem zet op het vermogen van bedrijven om te innoveren en ten volle te profiteren van de mogelijkheden die de digitale economie biedt.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20