Belgen bij grootste financieel analfabeten van Europa

De Belgische consumenten bengelen achteraan het Europese peloton als het gaat om basiskennis over geldzaken. Dat blijkt uit onderzoek door incasso- en bemiddelingsgroep Intrum.

Intrum ging in zijn European Consumer Payment Report voor het tweede jaar op rij na in welke mate consumenten uit 24 Europese landen vertrouwd zijn met financiële basisbegrippen en – berekeningen. Per land namen minstens 1.000 respondenten deel, tussen eind augustus en begin oktober 2020.

De ondervraagden moesten onder meer berekenen hoeveel hun spaarboekje na vijf jaar opbrengt en begrippen als inflatie of jaarlijks kostenpercentage (JKP) uitleggen. Voor wie twijfelt: inflatie is de stijging van het algemene prijspeil en het JKP, dat uitgedrukt wordt als een jaarlijks percentage, omvat alle kosten verbonden aan een krediet, dus zowel de intrest als de dossierkosten.

De Belgische consumenten eindigden in de Europese wedstrijd op een belabberde 20ste plaats op 24 landen, nog drie plaatsen lager dan in 2019. Alleen Spanje, Frankrijk, Roemenië en Italië scoren nog slechter. Toeval of niet: dat zijn elk landen uit het Romaanse taalgebied. Voor de toppers qua financiële kennis moet je naar het noorden. Finland is voor het tweede jaar op rij het Europese land met de grootste financiële geletterdheid.

bron: lntrum

Het is niet zo dat de financiële kennis van de Belgen achteruitboert. Het wegzakken in de rangschikking heeft eerder te maken met een verbetering in de andere landen. ‘De slechte score van België is grotendeels te wijten aan het feit dat respondenten van andere landen er beter in slaagden om financiële termen aan hun juiste definities te koppelen’, zegt Intrum.

Onderwijs

Slechts 36 procent van de Belgen voelt zich in staat om al hun geldzaken zelf te beheren. De grootste groep, 46 procent, kan zich uit de slag trekken, maar vraagt toch financieel advies aan experts als het gaat om zaken als pensioenplanning. Verontrustend is dat de overige ondervraagden, toch zo’n 18 procent, het gevoel hebben dat ze niet voldoende financiële opleiding hebben gekregen om hun dagelijkse financiën te beheren.

Veel zorgen maken de Belgische gezinnen zich niet om hun beperkte financiële kennis. Minder dan een derde van de Belgen (32 procent) zegt stappen te zetten om hun kennis over geldzaken op te krikken, om zich voor te bereiden op de economische onzekerheid als gevolg van Covid-19. Voor de ruime meerderheid (68 procent) is hun eigen financiële geletterdheid dus geen prioriteit.

Lees ook: De 10 beste financiële doelen

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20