Bedrijfsleiders zien werving en behoud talent als grootste prioriteit

Sinds het uitbreken van de coronapandemie hebben ondernemingen over de hele wereld beslist een groter deel van hun activiteiten online te organiseren. Tevens koestert het management vaak plannen om de kantoorruimte te beperken. Dat zegt een studie van accountant KPMG International, gebaseerd op interviews met 315 bedrijfsleiders in Australië, Canada, China, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Tegelijkertijd blijkt dat het aanwerven en behoud van talent voor het management de grootste prioriteit is geworden.

Thuiswerk

Het onderzoek toont dat 80 procent van de bedrijfsleiders tijdens de lockdown zijn digitale uitbreidingsplannen heeft versneld. Daarbij wordt verwezen naar de organisatie van thuiswerk voor het personeel en de online interactie met klanten. Wel stelden de onderzoekers enige onzekerheid vast rond de uiteindelijke omvang van de verschuiving van het werk naar de thuisomgeving.

Anderzijds gaf 69 procent van de respondenten aan van plan te zijn om op korte termijn op kantoorruimte te bezuinigen. ‘Misschien vindt een soort hybride werkorganisatie zijn weg naar de nieuwe dagelijkse realiteit,’ oppert Bill Thomas, voorzitter van KPMG International.

Uit het onderzoek bleek eveneens dat 73 procent van de ondervraagden van mening is dat de verschuiving naar thuiswerk de pool van sollicitanten had vergroot. ‘Dat zou kunnen leiden tot teams die wereldwijd meer zijn verspreid en meer online communiceren,’ benadrukt Thomas.

Tegelijkertijd voert het onderzoek aan dat de bedrijfsleiders de bekommernis over talent als een absolute prioriteit bestempelen. In de ranglijst met risico’s voor de volgende drie jaar is die problematiek van de elfde naar de eerste plaats gestegen.

De bedrijfsleiders hebben het daarbij zowel over de werving en behoud van personeel als over het welzijn en de gezondheid van de werknemers.

Daarop volgen risico’s met betrekking tot de toeleveringsketens, waarbij gewezen wordt naar de handelsspanningen die onder de invloed van de coronapandemie blijven toenemen. Daarnaast maken de bedrijfsleiders ook naar risico’s rond het leefmilieu en de klimaatverandering.

Optimisme

De coronacrisis heeft anderzijds de vooruitzichten over de wereldeconomie de volgende drie jaar verdeeld. Het onderzoek bracht aan het licht dat 32 procent van de executives erkende minder vertrouwen te hebben dan begin dit jaar. Een even groot deel liet daarentegen een groter zelfvertrouwen blijken.

In het Verenigd Koninkrijk toonden de chief executives, ondanks de onzekerheid over de verdere handelsrelaties met de Europese Unie door de brexit, een groter optimisme dan in de meeste andere landen uit het onderzoek.

Alleen in China en Japan bleken de bedrijfsleiders zich tegenover de toekomst van de wereldeconomie nog optimistischer op te stellen dan hun Britse collega’s.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20