Bankierswereld van Hongkong wordt steeds meer Chinees gekleurd

In Hongkong worden lokale bankiers steeds meer door collega’s van het Chinese vasteland vervangen. Inmiddels is in Hongkong – nog altijd het grootste financiële centrum van Azië – de meerderheid van de hogere financiële functies in handen van bankiers die van het Chinese vasteland zijn ingeweken.

Dat hebben een aantal bankiers en rekruteerders tegenover het persbureau Bloomberg gezegd. Al deze trends dreigen volgens Bloomberg echter de status van Hongkong als wereldwijde financiële draaischijf verder uit te hollen.

Protesten

De verschuiving was al langere tijd onvermijdelijk. Er is immers ook op het Chinese vasteland door betere opleidingen en hogere welvaart steeds meer financieel talent aanwezig. Bovendien is er tevens de dominante politieke invloed die de Chinese centrale regering zich in Hongkong heeft toegeëigend.

Toch zijn in de financiële sector velen verrast door het snelle tempo van de veranderingen. Volgens hen kan het fenomeen zeker gedeeltelijk worden worden verklaard door de zware protesten die in Hongkong de voorbije periode de kop hebben opgestoken. Chinese financiële bedrijven zouden daardoor minder snel bereid zijn om lokale kandidaten te overwegen.

Nog slechts 30 procent van de functies bij de investeringsbanken in Hongkong zouden door autochtone werknemers worden ingevuld, tegenover nog 40 procent twee jaar geleden.

Op dit ogenblik zijn 60 procent van de functies in handen van bankiers die van het Chinese vasteland zijn gekomen, terwijl nog eens 10 procent aan buitenlanders is toevertrouwd. Ook in de hogere kaders worden inmiddels meer dan de helft van alle functies door migranten van het Chinese vasteland opgeëist.

De positie van Hongkong als schakel tussen China en de rest van de wereld kalft intussen verder af. Het is voor vele westerse bedrijven gemakkelijker om rechtstreeks met het Chinese vasteland te handelen. Daardoor groeit ook de vraag naar Chinese bankiers.

Sancties

Ook westerse financiële groepen trekken meer bankiers van het Chinese vasteland aan. ‘Er wordt nu meer gevraagd naar een sterke kennis van het Mandarijns,’ zeggen de rekruteerders. ‘Vaak blijkt zelfs een expliciete voorkeur voor kandidaten van het Chinese vasteland.’

De introductie van de Chinese nationale veiligheidswet heeft de grenzen tussen de twee rechtsgebieden vervaagd. Daarnaast is er nog steeds de dreiging van economische sancties van de Verenigde Staten.

Ondertussen hebben internationale financiële bedrijven van de Chinese overheid bovendien toestemming gekregen om gemakkelijker activiteiten op het vasteland uit te bouwen. Dat kan hen tevens belangrijke besparingen opleveren, want ze moeten op het Chinese vasteland minder hoge lonen betalen dan in Hongkong.

Door een samenspel van al die elementen dreigt Hongkong echter steeds meer om zijn positie als belangrijke internationale financiële draaischijf te verliezen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20