Autobouwers investeren ruim 500 miljard dollar in elektrische wagens

Autofabrikanten over de hele wereld zijn van plan om tegen het einde van dit decennium meer dan een half biljoen dollar te investeren in de productie van elektrische wagens en batterijen. Dat blijkt uit een analyse van het persbureau Reuters. Opgemerkt wordt dat de constructeurs met hun investeringen proberen te voldoen aan de steeds strengere normen die de overheden voor de uitstoot van broeikasgassen introduceren.

Minder dan drie jaar geleden voerde Reuters met een gelijkaardige analyse aan dat de autobouwers ongeveer 300 miljard dollar hadden gereserveerd voor investeringen in elektrische voertuigen en aanverwante technologieën.

“Sindsdien hebben echter onder meer steden zoals Londen en Parijs aangekondigd vervuilende auto’s van hun grondgebied te zullen weren”, benadrukt het persbureau.

“Bovendien hebben ook een reeks landen, van Noorwegen tot China, maatregels aangekondigd om de autosector tot een grotere duurzaamheid te dwingen. Dat heeft de druk op de constructeurs nog verhoogd, waardoor de budgetten voor de transitie naar milieuvriendelijke technologieën werden opgevoerd.”

Winstgevendheid

Reuters berekende dat de autobouwers van plan zijn om de volgende vijf tot tien jaar ongeveer 515 miljard dollar te investeren in duurzame technologieën.

“Een aantal waarnemers waarschuwt echter dat de vraag naar elektrische wagens bij de consumenten ver achterblijft bij de agressieve doelstellingen die worden gesteld, zonder substantiële extra incentives of bijkomende uitgaven in laadinfrastructuur en netwerkcapaciteit”, merkt het persbureau op.

“Toen enkele fabrikanten met doorgedreven elektrische programma’s naar buiten kwamen, voelden ook de andere constructeurs zich verplicht te volgen om niet als een achterblijver te worden bestempeld”, betoogt Brian Maxim, analist bij consulent AutoForecast Solutions.

“Dit leidt echter vaak tot een planning van grote volumes, terwijl over de reële interesse van de consument weinig concrete informatie beschikbaar is en er pas over een relatief langere periode op winstgevendheid zou kunnen worden gerekend.”

Reuters wijst erop dat het investeringsvolume uiteraard aangevoerd wordt door de Amerikaanse constructeur Tesla, de grootste fabrikant van elektrische auto’s ter wereld. De waarde van de onderneming wordt inmiddels geraamd op 1,2 biljoen dollar.

Dat is meer dan het dubbele van de gezamenlijke waarde van Volkswagen, Toyota, Ford en General Motors. In de ranglijst met investeringen staat de Duitse VW Group met een bedrag van 110 miljard dollar op de tweede plaats. 

Achterblijvend Japan

De grote Duitse autofabrikanten – VW Group, BMW en Mercedes – hebben voor investeringen in elektrisch vervoer tot het einde van dit decennium een gezamenlijk budget van 185 miljard dollar aangekondigd.

De Amerikaanse constructeurs General Motors en Ford maken samen gewag van een bedrag van bijna 60 miljard dollar over de volgende vijf jaar.

Bij de Chinese constructeurs is er over een tijdsspanne van tien jaar sprake van een bedrag van ruim 100 miljard dollar. Opmerkelijk is echter ook de relatieve terughoudendheid van de Japanse constructeurs. Honda, Toyota en Nissan maken samen gewag van een budget van minder dan 40 miljard dollar.

Reuters wijst erop dat in deze investeringen geen rekening is gehouden met de tientallen miljarden dollars die door de grote batterijfabrikanten worden voorzien.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20