Arbeidsreglement IBM België naar paritair comité

Het arbeidsreglement bij IBM België is niet in regel met de Belgische wetgeving. Dat betekent dat het computerbedrijf op dit ogenblik op geen enkele manier legaal aan het functioneren is. Dat zegt vakbondsman Koen Dries (LBC). Hij wijst erop dat gesprekken met de sociale inspectie onlangs compleet nog zijn vastgelopen. Een proces-verbaal van niet-verzoening werd opgesteld en overgemaakt aan het paritair comité. Vooral over het functioneren van IBM-personeel bij klanten zou problemen opleveren. Discussies over vakantiegelden, uurlonen en wachtdiensten zouden al overeenkomsten zijn bereikt, maar het arbeidsreglement zou veel meer problemen opleveren. Dries ziet ook niet veel heil in het paritair comité, omdat daar een patstelling tussen werkgevers en werknemers mag worden verwacht. (MH)

Meer