Net over de Belgische grens kent de arbeidsmarkt de grootste gendergelijkheid van heel Europa

Nergens in Europa is de loonkloof tussen mannen en vrouwen kleiner dan in het Groothertogdom Luxemburg. Dat blijkt uit een onderzoek van het Luxemburgse Nationaal Instituut voor Statistiek en Economische Studies (Statec) en het Europees Bureau voor de Statistiek (Eurostat), gebaseerd op een analyse van de gemiddelde uurlonen die aan Europese werknemers worden uitgekeerd.

Het rapport berekende dat het uurloon voor mannen in het Groothertogdom Luxemburg 1,4 procent hoger ligt dan voor vrouwen.

Roemenië op kop

‘De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in Luxemburg beduidend kleiner dan het gemiddelde niveau van de Europese Unie, waar we een verschil van 14,1 procent optekenen’, aldus de onderzoekers. ‘Alleen Roemenië (2,2 procent), Italië (3,9 procent) en België (5,8 procent) zitten dicht bij het Luxemburgse gemiddelde.’

‘Zo hebben Duitsland en Frankrijk – met verschillen van respectievelijk 20,1 procent en 15,8 procent – nog veel werk voor de boeg vooraleer de loonkloof tussen mannen en vrouwen kan worden gedicht.’

Wanneer we naar het gemiddelde bruto jaarinkomen kijken, blijkt Roemenië met een verschil van 3,2 procent de kleinste loonkloof van Europa te hebben. Luxemburg staat hier met een kloof van 7,1 procent op de tweede plaats, gevolgd door België met 10 procent. Helemaal onderaan in de ranglijst staan Oostenrijk (24,2 procent) en Estland (23,6 procent).

De onderzoekers merken verder op dat het Groothertogdom Luxemburg met een gemiddeld bruto jaarsalaris van 64.932 euro ook het hoogste loon van de hele Europese Unie uitkeert. Dat bedrag komt overeen met 182 procent van het gemiddelde loon dat in de Europese Unie wordt uitbetaald. Onderaan staat Bulgarije met een gemiddelde van 8.147 euro.

Minder koopkracht

‘Maar wanneer we naar de koopkracht kijken, valt de voorsprong van Luxemburg sterk terug’, voeren de onderzoekers aan. ‘Het Groothertogdom blijft ook dan nog altijd de ranglijst aanvoeren, maar de Luxemburgse koopkracht vertegenwoordigt nog slechts 145 procent van het Europese gemiddelde.’

‘Bovendien moeten we erop wijzen dat het Groothertogdom niet in alle economische sectoren de hoogste lonen betaalt. In de industrie, de bouw, de handel, de horeca of de administratieve dienstverlening kennen buurlanden zoals België of Duitsland hogere salarissen.’

‘Vooral in de financiële sector, de verzekeringswereld, de gezondheidszorg, het openbaar bestuur en het onderwijs werken ze in Luxemburg met hogere weddeschalen dan in andere Europese landen.’

(adl)

Meer