Angst voor massale ontslagen bij Brussels Airlines

Deze ochtend gaat er bij Brussels Airlines een bijzondere ondernemingsraad door. Door de coronacrisis verwachten de vakbonden ontslagen.

Het is een behoorlijke puzzel die de bijzondere ondernemeingsraad van Brussels Airlines deze ochtend moet leggen. Het hoofdpunt is duidelijk: door de coronacrisis staan zo goed als alle vliegtuigen aan de grond. De gevolgen zullen wellicht nog jaren aanslepen en dus dringt een herstructurering zich op.

Herstructureren

Maar Brussels Airlines was eigenlijk al met zo een herstructurering bezig. De christelijke vakbond vreest daarom voor ‘een plan met de aankondiging van ontslagen en looninlevering voor diegenen die blijven’, weet Belga. Het originele herstructureringsplan, Reboot, leunde vooral op vrijwillig vertrek. Die moest de winstgevendheid optrekken naar minstens 8 procent tegen 2022.

Cruciaal, voor Brussels Airlines in het algemeen, maar ook voor het plan Reboot, is de heropstart van de sector. Dat zal ten vroegste op 1 juni gebeuren en tot dan lopen de vaste kosten door en vloeit er cash weg. Een heropstart kan onmogelijk meteen op volle capaciteit.

Reboot

Volgens CEO Dieter Vranckx komt er ‘een gefaseerde heropbouw van ons netwerk en vluchtaanbod’ aan, omdat de sector verwacht dat de vraag naar vliegreizen na de coronacrisis maar met mondjesmaat zal toenemen. Maatschappijen wereldwijd passen hun vloot en personeelsbestand volop aan die nieuwe realiteit aan.

De doelen van Reboot worden echter niet bijgesteld, integendeel, ze zullen wellicht worden aangescherpt. Etienne Davignon, voormalig covoorzitter van Brussels Airlines, liet voor zijn afzwaaien nog optekenen dat de luchtvaartmaatschappij wellicht met 30 procent zou krimpen.

Staatssteun

Een derde puzzelstuk is de staatssteun voor Brussels Airlines en hoe die vasthaakt in de steun die moederbedrijf Lufthansa gevraagd heeft aan de Duitse regering. In België heeft het bedrijf 290 miljoen euro gevraagd. Eind mei zou Brussels Airlines zonder cash vallen, dus de tijd dringt.

Een akkoord laat echter nog op zich wachten. Volgens minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) kan de regering niet als enige opdraaien voor dat geld. Er zouden ook voorwaarden komen voor de subsidie. Dan gaat het vooral over een duurzaam plan voor het bedrijf en de verzekering dat Brussels Airlines van Brussel een internationale hub zal blijven maken.

Steun niet voor Lufthansa

CD&V-voorzitter Joachim Coens sprak zich maandag over het dossier uit. In ruil voor overheidshulp vraagt hij garanties. ‘Deze steun is enkel zinvol als er een sluitend toekomstplan is’, verklaarde Coens na afloop van het CD&V-partijbestuur. ‘De bescherming van tewerkstelling moet vastgelegd worden in een businessplan dat de toekomst van Brussels Airlines verzekert. Verder moeten er geluids-, milieu- en klimaatengagementen met een uitfaseringsplan zijn voor lawaaierige en vervuilende vliegtuigen en ten slotte mag het Belgisch geld niet doorgesluisd worden naar moedermaatschappij Lufthansa.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20