Amerikaanse superrijken worden steeds talrijker en jonger

In de Verenigde Staten ziet men bij de hoogste inkomenscategorieën geen enkel signaal van vergrijzing. De gemiddelde rijke Amerikaanse wordt immers steeds jonger. Dat zegt een rapport van consulent Spectrem over de karakteristieken van Amerikaanse investeerders met een vermogen van minstens 25 miljoen dollar. Deze groep blijkt volgens de studie een gemiddelde leeftijd te hebben van zevenenveertig jaar. Dat betekende een verjonging met elf jaar op een half decennium tijd.

In de bevolkingsgroep met een vermogen van minstens 1 miljoen euro wordt een gemiddelde leeftijd van tweeënzestig jaar opgetekend. Dat cijfer is over een periode van vijf jaar constant gebleven.

Generatieoverdracht

Een studie van Spectrum toonde dat de Verenigde Staten vorig jaar 172.000 gezinnen telden met een vermogen van minstens 25 miljoen dollar. Tien jaar voordien was er sprake van 84.000 huishoudens. “Men kan gewag maken van een grote generatieoverdracht van rijkdom,” zegt George Walper, president van Spectrem. “De rijkste groep Amerikanen wordt jonger. Deze nieuwe generatie miljonairs en miljardairs is echter waarschijnlijk evenveel verschuldigd aan erfenissen dan aan eigen inspanningen.”

Ook Emmanuel Saez en Gabriel Zucman, economen van de University of California, benadrukten eerder al dat de hoogste vermogensklasse wellicht meer Mark Zuckerbergs omvatte dan zestig jaar geleden, maar tegelijkertijd ook meer Paris Hiltons.

Ongeveer negen op de tien respondenten onder de grens van achtendertig jaar schrijven hun succes toe aan erfenissen en familiebanden. Een even grote groep wijst echter naar eigen initiatieven. Bovendien zei ongeveer 70 procent van de ondervraagden nog steeds professioneel actief te zijn.

“De opkomst van een superrijke jonge leeftijdscategorie zou geen verbazing mogen wekken,” zegt Spectrem. “Het is voldoende om naar de opkomst van Silicon Valley te kijken. Technologie en de gemakkelijke toegang tot risicokapitaal hebben meer multimiljonairs en miljardairs gecreëerd dan ooit voordien. Een beursgang of een succesvolle financieringsronde kan op één dag een miljardair baren. Hun voorgangers moesten vaak decennia lang aan de uitbouw van hun imperium werken.”

Trust

Terwijl de absolute toplaag van de Amerikaanse bevolking meer jongeren omvat, kijkt het grootste deel van hun generatiegenoten tegen problemen aan. “Alleen in de leeftijdscategorie boven vijfenzeventig jaar liet het mediane inkomen over een periode van een decennium een stijging optekenen”, aldus het rapport. “De categorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar zag zijn rijkdom – vooral geconcentreerd in vastgoed – tijdens die periode met meer dan 41 procent dalen.”

“Rijke Amerikanen gebruiken vaak complexe constructies om hun vermogen naar hun kinderen, kleinkinderen of andere erfgenamen over te hevelen,” zegt Spectrem. “Het onderzoek toonde dat 91 procent de activa in een trust heeft ondergebracht. Een op drie heeft minstens drie trusts gecreëerd.”

Anderzijds wordt opgemerkt dat liefdadigheid minder aandacht geniet. “Enerzijds heeft bijna tweehonderd van de rijkste mensen in de wereld de Giving Pledge ondertekend,” aldus Spectrem. “Anderzijds suggereert dat de gemiddelde rijke tot nu toe veel minder genereus is. Slechts 15 procent geeft jaarlijks minstens 100.000 dollar  weg.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20