Je woning is de beste indicator van je rijkdom

De rijkere bevolkingsgroepen van de wereld vinden onroerend bijzonder waardevol als instrument voor het opbouwen van rijkdom, het tonen van status en het verbeteren van de levenskwaliteit. Dat is de conclusie van een studie van consulent Luxury Portfolio International bij respondenten die tot de 10 procent rijkste individuen van de wereld behoren.

Het onderzoek voert aan dat 35 procent van de rijkere populaties vastgoed als de meest voor de hand liggende indicator van rijkdom beschouwt. Overal in de wereld kan een gelijkaardige houding worden opgetekend, maar de hoogste score wordt opgetekend in Europa (44 procent), gevolgd door het Midden-Oosten (38 procent).

Emotionele binding

De onderzoekers stelden verder vast dat ook een sterke emotionele verbinding met een pand een belangrijke factor is achter de interesse in vastgoed. Daarbij getuigde 37 procent van de ondervraagden dat een emotionele band de belangrijkste reden was achter de aankoop van hun huidige residentie. Alleen in Noord-Amerika werd vaker gewezen naar de locatie en de omvang van de woning.

“Ondanks de emotionele connectie, acht 85 procent van de ondervraagden de aankoop van onroerend goed vooral een rationele keuze,” benadrukt Stephanie Anton, voorzitter van Luxury Portfolio. “Onroerend goed staat bij hen voor succes, zowel intern als extern tegenover hun concurrenten.”

In het rapport wordt nog opgemerkt dat 38 procent van de ondervraagden plannen zou hebben om in de loop van de volgende drie jaar luxe vastgoed te kopen. Daarentegen zou in diezelfde periode slechts 23 procent geïnteresseerd zijn in een eventuele verkoop. Daardoor zal volgens Anton de verkoopprijs op een hoger niveau gehandhaafd kunnen blijven.

Op sommige locaties zou zelfs van een schaarste op de markt voor luxe vastgoed gewag kunnen worden gemaakt. De kloof blijkt het grootste in Azië, waar 68 procent van de ondervraagden in de aankoop van een nieuwe woning wil investeren, maar slechts 18 procent bereid zou zijn om tot een verkoop over te gaan.

Stad

Verder bleek dat 41 procent van de potentiële kopers op zoek is naar een huis in traditionele stijl. Tevens werd opgetekend dat de aankoop van de luxewoning vooral bedoeld is om de persoonlijke levenskwaliteit te verbeteren (40 procent). Voor 78 procent van de betrokkenen is de woning veel meer dan een locatie om te wonen en wordt er gewag gemaakt van een thuis, een plek met emotionele banden.

In totaal geeft 59 procent van de luxe kopers de voorkeur aan een woning op stedelijke locaties. Noord-Amerika was de enige regio waar adressen in voorsteden iets populairder waren (46 procent). In Europa wordt onroerend goed twee keer zo snel als bron van rijkdom genoemd dan in Noord-Amerika of het Midden-Oosten.

Meer