In deze steden is vastgoed meest overgewaardeerd

Nergens in de wereld is de waardering van het lokale vastgoed meer uit zijn voegen gebarsten dan in Hongkong. Dat blijkt uit een rapport van de Zwitserse bank UBS Group over de vastgoedprijzen in twintig financiële centra over de hele wereld. De top vijf bestaat verder uit München, Toronto, Vancouver en Amsterdam. Anderzijds kan worden vastgesteld dat vooral in Chicago kopers nog altijd een aantal interessante transacties kunnen doen.

In het algemeen moet volgens het rapport echter worden gesteld dat het vastgoed in de meeste grote prijzen boven zijn waarde staat geprijsd, ook al kon de jongste periode een lichte bijsturing worden opgemerkt.

Betaalbaarheid

“Prijsstijgingen met een gemiddelde van 35 procent over de voorbije vijf jaar heeft in de grote steden tot een crisis van betaalbaarheid geleid,” wordt in het rapport opgemerkt. “In de grote financiële centra zijn de gezinnen niet langer op eigen kracht in staat een woning te kopen. Alleen een aanzienlijke erfenis of andere hulp van de directe omgeving maakt nog een aankoop mogelijk.”

Wel wordt opgemerkt dat, in tegenstelling tot de vastgoedzeepbel uit het midden van de voorbije decennium, er geen aanwijzingen van simultane excessen in hypotheken en bouwopdrachten kunnen worden vastgesteld.

“Het volume aan uitstaande woningkredieten groeit slechts half zo snel aan dan voor het begin van de financiële crisis,” betoogt Mark Haefele, chief investment officer bij UBS Global Wealth Management. “Hoewel in veel financiële centra de dreiging van een vastgoedzeepbel reëel blijft, mag er geen vergelijking worden gemaakt met de situatie voor de uitbraak van de financiële crisis tien jaar geleden.”

Afkoeling

“Toch zouden investeerders er goed aan doen een voorzichtige houding aan te nemen op risico-markten zoals Hongkong, Toronto en ook Londen,” zegt Haefele nog. “De voorbije periode konden echter signalen van een afkoeling worden opgemerkt.”

Haefele wijst erop dat tijdens de voorbije vier kwartalen in een aantal belangrijke steden de vastgoedprijzen – na een aanpassing voor de inflatie – nog slechts met 3,5 procent zijn gestegen. “Dat is beduidend minder dan de voorbije jaren, maar de cijfers blijven nog wel boven het gemiddelde over een periode van één decennium,” aldus het rapport.

“Toch moet worden vastgesteld dat er nog altijd een explosieve situatie zou kunnen dreigen in de grootste economische centra van de eurozone, Hongkong en Vancouver. De eerste scheuren in de funderingen van de sterke groei beginnen zich echter te vertonen.”


© Bloomberg

“In de helft van de steden die vorig jaar met een zeepbel-risico werden geconfronteerd – Sydney, Stockholm, Londen en Toronto – zijn de vastgoedprijzen gedaald,” beklemtoont Haefele. “In London, Stockholm en Sydney werden zelfs inkrimpingen met meer dan 5 procent opgetekend.”

“Onder meer in Sydney maakten strengere kredietvoorwaarden en hogere intresten een abrupt einde aan de sterke prijsstijgingen. Ook Genève neigt steeds meer naar een normale prijs.” Ook in Boston, Singapore en Milaan kan volgens het rapport van reële marktprijzen gewag worden gemaakt.

De onderzoekers merken nog op dat inwoners van Hongkong de grootste inspanningen moeten doen om eigenaar van vastgoed te kunnen worden. “Er moet in Hongkong gemiddeld tweeëntwintig jaar worden gewerkt om een flat van zestig vierkante meter te kunnen aankopen,” zegt het rapport. “In Londen, dat op de tweede plaats volgt, valt dat tijdsbestek terug tot vijftien jaar.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20