In Seattle is vastgoed nu zo duur dat zelfs woningen verhuizen

De interesse van de technologische industrie voor Seattle heeft een grote impact gehad op de vastgoedprijzen die in de stad worden genoteerd. Seattle, de thuishaven van grote technologische iconen zoals Microsoft en Amazon, laat al geruime tijd de sterkste groei van de volledige Amerikaanse vastgoedmarkt optekenen. Dat fenomeen heeft zowel op de stad als op zijn bevolking een opmerkelijke invloed gehad.

Er moet immers vastgesteld worden dat vele inwoners gedwongen worden uit te wijken naar regio’s met een meer betaalbaar vastgoed. Maar ook de woningen zelf moeten plaats maken. Veelal leidt dat tot een afbraak, maar anderen hebben een alternatieve oplossing gevonden.

Sterkste groeimarkt

Seattle heeft inmiddels een vastgoedmarkt met een mediaanprijs van 819.500 dollar. Dat niveau is op één maand tijd met bijna 43.000 dollar gestegen. Volgens lokale vastgoedspecialisten moet ermee rekening worden gehouden dat tegen het einde van dit jaar een mediaanprijs van 1 miljoen dollars zal worden bereikt.

Al zeventien maanden op rij is Seattle de sterkste groeimarkt voor de immobiliënsector van de Verenigde Staten. Dat heeft vooral te maken met een sterke technologisch cluster. Naast Amazon en Microsoft hebben zich immers meer dan honderd bedrijven vanuit een andere locatie naar de regio verhuisd.

“Die beweging heeft voor een injectie van duizenden technologiespecialisten met hoge salarissen gezorgd,” zeggen de vastgoedspecialisten. “Dat heeft de competitie en de prijzen op de lokale woningmarkt gevoelig aangejaagd. Bovendien worden te weinig nieuwe huizen gebouwd om de druk op de vastgoedmarkt te verlichten.”

“Een gezonde woningmarkt heeft een verkoopreserve van een zestal maanden. In de regio rond Seattle bedraagt die reserve minder dan een maand.” Een groot deel van de lokale bevolking kan tegen de koopkracht van de ingeweken technologiespecialisten niet op en ziet zich daarom verplicht uit Seattle weg te trekken.

Woningen verhuizen

Gevreesd wordt dat de huidige trend nog geruime tijd zal aanhouden. “Om de stad enigszins betaalbaar te houden, wordt dan ook vaak beslist om bestaande woningen af te breken en op dezelfde oppervlakte te vervangen door twee nieuwe panden. Een grotere dichtheid is de enige manier waarop Seattle de druk op zijn vastgoedmarkt kan afremmen,” wordt er opgemerkt.

De afbraak van een grote groep bestaande woningen heeft in Seattle echter ook een nieuwe markt gecreëerd. Het bedrijf Nickel Bros spitst zich al langer toe op de verhuis van industriële constructies, maar richt zich in Seattle ook steeds meer op de privémarkt.

Huizen die voor afbraak worden geregistreerd, worden door Nickel overgenomen, van hun fundamenten losgemaakt en naar een nieuwe bestemming overgebracht. Wanneer in de onmiddellijke omgeving een waterweg kan worden gevonden – en onderweg geen onoverkomelijke obstakels zoals bruggen of elektriciteitsdraden opduiken – kan die nieuwe bestemming nagenoeg op elke mogelijke locatie in het land liggen.

De activiteiten van Nickel hebben bij een aantal lokale commentatoren de opmerking uitgelokt dat het vastgoed in Seattle inmiddels zo duur is geworden dat zelfs de huizen vertrekken.

Meer