Miljonairs hebben nu de helft van alle rijkdom in handen

De wereldwijde persoonlijke rijkdom bereikte vorig jaar een niveau van 201,9 biljoen dollar. Dat vertegenwoordigde een winst van 12 procent ten opzichte van het jaar voordien. Dat blijkt uit uit een rapport van Boston Consulting Group (BCG), waar tevens gewag wordt gemaakt van de sterkste groei in vijf jaar tijd.

De winst moet grotendeels worden toegeschreven aan de sterke prestaties van de aandelenmarkten, terwijl beleggers buiten de Verenigde Staten ook van een voordelige wisselkoers konden genieten. De meeste grote valuta verwierven tegenover de Amerikaanse dollar immers een sterkere positie. De snelste groei werd opgetekend in Azië. Bovendien blijkt de rijkdom ook steeds sneller te worden verzameld.

Iedereen rijker, maar vooral grootste vermogens

“Er moet worden vastgesteld dat inmiddels bijna de helft van de wereldwijde particuliere rijkdom in handen is van miljonairs en miljardairs,” benadrukt onderzoeksleider Anna Zakrzewski, econoom bij de Boston Consulting Group. “Zes jaar geleden bedroeg dat aandeel nog iets minder dan 45 procent.”

“Het feit dat het vermogen van de miljonairs als percentage van de totale rijkdom toeneemt, betekent echter niet dat de arme bevolking nog armer zou worden. Er kan immers worden vastgesteld dat iedereen rijker wordt, maar wel blijken de grootste vermogens nog sneller welvaart op te bouwen dan de rest van de bevolking.”

China grote winnaar

Opgemerkt wordt dat vooral in Azië de persoonlijke rijkdom een snelle groei laat optekenen. Het persoonlijke vermogen steeg in die regio het voorbije jaar met 19 procent tot 36,5 biljoen dollar. Bijna 57 procent van het Aziatische particuliere vermogen is in handen van Chinese onderdanen.

China was het voorbije jaar dan ook de grote winnaar. Op het gebied van financieel vermogen staat China inmiddels wereldwijd op de tweede plaats. Het land heeft daarbij sinds enkele jaren ook Japan achter zich gelaten. Alleen in de Verenigde Staten worden nog meer miljonairs en miljardairs geteld dan in China. Toch bleek de Chinese groei vooral gebaseerd te zijn op de vermogenscategorie tussen 250.000 dollar en 1 miljoen dollar.

“China zal een vergelijkbare groei blijven vertonen als in het verleden,” aldus nog Zakrzewski. “Dit betekent dat er de volgende vijf jaar meer welvaart zal worden gecreëerd in China dan in de Verenigde Staten. Het aantal miljonairs zal in China naar verwachting vier keer zo snel groeien als in de Verenigde Staten.”

Invloed dollar

De onderzoekers wijzen er nog op dat zonder de impuls van een verzwakkende dollar wereldwijd een vermogenswinst van 7 procent zou zijn geboekt. Vooral West-Europa kon daarvan het sterkst profiteren. De regio liet een groei met 15 procent optekenen, maar wanneer in lokale valuta wordt gerekend, krimpt die winst tot 3 procent.

De grootste concentraties van rijkdom werden opgetekend in Oost-Europa en Centraal-Azië. In die regio’s bleek immers dat miljardairs bijna een kwart van alle besteedbare budgetten in handen hadden. Er wordt daarbij op gewezen dat Oost-Europa achtentwintig miljardairs telt, maar zij beschikken over een gezamenlijke nettowaarde van 294 miljard dollar. Sinds begin dit jaar kon deze groep al een winst van 3,4 miljard dollar melden.

Hongkong

Ook konden sterke concentraties worden opgetekend in Hongkong, waar de vermogens van meer dan 20 miljoen dollar 47 procent van de besteedbare budgetten in eigendom hadden.

Geld in beleggingsfondsen en beursgenoteerde aandelen kende het voorbije jaar de sterkste toename. Obligaties waren de enige categorie die vorig jaar een verlies moesten melden en met 7 procent daalden.

Verder werd opgemerkt dat de wereldwijde populatie ultrarijken over vier jaar 671.000 personen zal tellen. “In Amerikaanse dollar zal het wereldwijde particuliere vermogen over die periode een jaarlijkse groei met gemiddeld 7 procent laten optekenen,” aldus nog Anna Zakrzewski.

“Correcties op de aandelenmarkten en geopolitieke onzekerheden zouden dat groeicijfer echter tot 4 procent kunnen herleiden,” waarschuwt het rapport echter nog. “In ongunstige omstandigheden, onder door een grote economische crisis, zou die groei zelfs verder tot 1 procent kunnen terugvallen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20