Amerikaanse rechter blokkeert boorlicentie voor Golf van Mexico

In de Verenigde Staten heeft een federale rechter de verkoop van een licentie voor de winning van olie en gas in de Golf van Mexico ongeldig verklaard. De rechter stelde daarbij dat de Amerikaanse regering de gevolgen van de veiling voor de klimaatverandering onvoldoende had verantwoord. De uitspraak van de rechter creëert bijkomende onzekerheid over de toekomst van het Amerikaanse federale offshore boorprogramma. 

De activiteit betekent al decennia een belangrijke bron van inkomsten voor de Amerikaanse overheid, maar heeft ook tot protesten geleid bij activisten, die bezorgdheid uitdrukken over de impact van de winning van olie en gas op het leefmilieu en de klimaatverandering. De Golf van Mexico vertegenwoordigt 15 procent van de totale Amerikaanse olieproductie en 5 procent van de aardgaswinning van de Verenigde Staten.

Verouderde analyse

De gecontesteerde veiling had verschillende grote Amerikaanse oliemaatschappijen, waaronder ExxonMobil en Chevron, aangetrokken. Daarbij was voor de site, die een oppervlakte had van bijna 700.000 hectare, een bedrag van meer dan 190 miljoen dollar betaald. Maar de milieugroep Earthjustice vocht de verkoop aan en betoogde dat het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zich bij zijn evaluatie op een verouderde milieu-analyse had gebaseerd. Earthjustice voerde aan dat de analyse geen rekening hield met de uitstoot van broeikasgassen door de ontwikkeling van het veld.

Rechter Rudolph Contreras, zetelend in de districtsrechtbank van Washington, volgde de motivatie van Earthjustice. Contreras gaf daarbij aan dat in de evaluatie van de overheid geen rekening was gehouden met de nieuwste kennis over de rol van de winning van olie en gas in de opwarming van de planeet.

De Amerikaanse president Joe Biden had in zijn verkiezingscampagne beloftes gedaan om aan deze veilingen door de federale overheid een einde te maken. Pogingen om nieuwe veilingen op te schorten werden echter geblokkeerd nadat een aantal staten aan de Golf van Mexico bij de rechtbank tegen het initiatief van de federale regering klacht hadden neergelegd. 

“We zijn verheugd dat de rechtbank nu de veilingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken ongeldig heeft verklaard”, merkte Brettny Hardy, juridisch adviseur van Earthjustice, op. “We kunnen gewoon niet in de fossiele brandstoffen blijven investeren, want die activiteiten vormen een gevaar voor onze gemeenschappen en de planeet.”

Het is nog niet duidelijk welke impact de uitspraak heeft op de plannen van de Amerikaanse regering om tegen het einde van dit kwartaal een pakket onshore boorlicenties voor meer dan 300.000 hectare te veilen. Net zoals de gecontesteerde verkoop, werden deze veilingen gestart nadat een federale rechter in juni de regering had bevolen de leasing van olie en gas te hervatten.

Geopolitiek

De offshore boorindustrie reageerde afwijzend op de beslissing van rechter Contreras. “Onzekerheid over de toekomst van het Amerikaanse federale offshore leaseprogramma kan de geopolitieke invloed van landen met hogere emissies en een vijandige houding – zoals Rusland – alleen maar verder versterken”, benadrukte Erik Milito, voorzitter van de Amerikaanse National Ocean Industries Association (NOIA), in reactie op de uitspraak.

Het American Petroleum Institute (API) gaf anderzijds aan de beslissing van de rechter te evalueren en zijn opties te overwegen.

Het besluit is niet de eerste keer dat een rechtbank onjuiste milieuanalyses citeert bij het blokkeren van licenties voor de ontginning van olie en gas op Amerikaanse federale gronden. In augustus had een federale rechter immers ook al de vergunning voor een project van ConocoPhillips in Alaska, met een waarde van 6 miljard dollar, ongedaan gemaakt.

(jvdh)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.