Amerikaanse petroleumproductie: sterkste terugval in meer dan zeventig jaar

In de Verenigde Staten haalde de petroleumproductie het voorbije jaar een gemiddeld niveau van 11,3 miljoen vaten per dag. Dat betekende een daling met 7,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA). De Amerikaanse olieproductie heeft daarmee volgens het rapport de eerste terugval in vier jaar tijd moeten melden.

De achteruitgang moet in belangrijke mate worden toegeschreven aan de impact van de coronacrisis, die immers de wereldwijde economische activiteit in sterke mate heeft beperkt. Daarnaast was er ook de invloed van de sterke daling van de wereldwijde olieprijzen.

Orkanen

Het Amerikaanse energiebureau wijst er in een commentaar op dat de Amerikaanse olieproductie vorig jaar de grootste daling sinds 1949 moest melden. In het rapport wordt benadrukt dat de coronacrisis en de dalende olieprijzen ertoe hebben geleid dat in alle olieregio’s van de Verenigde Staten het voorbije jaar velden moesten worden stilgelegd. 

Een belangrijk slachtoffer van die ongunstige factoren waren de schalievelden in Texas, waar de productie een sterke terugval kende. Gewag wordt gemaakt van een productievermindering met meer dan 200.000 vaten per dag.

Bovendien zorgde een orkaanactiviteit op recordniveau dat ook in de Golf van Mexico een lagere productie werd opgetekend. Daar werd vorig jaar gewag gemaakt van een gemiddelde productie van 1,65 miljoen vaten per dag. Het jaar voordien kon nog een gemiddelde productie van ruim 1,89 miljoen per dag worden gemeld.

Importeur

Het Amerikaanse energiebureau zegt te verwachten dat de Verenigde Staten onder meer door deze productieverlagingen snel opnieuw een netto invoerder van petroleum zal worden.

Gedurende het grootste deel van de geschiedenis van de oliesector hebben de Verenigde Staten meer petroleum ingevoerd dan geëxporteerd. Daarin werd vorig jaar echter een ommekeer opgetekend. Er werden grotere volumes geëxporteerd dan vanuit het buitenland aangevoerd.

Door de beperking van de binnenlandse productie zal volgens het energiebureau dit jaar echter opnieuw meer op import beroep moeten worden gedaan. ‘Daardoor zal het land weer een netto invoerder van petroleum worden,’ aldus het rapport. Die situatie zou zich volgens het bureau ook volgend jaar verder manifesteren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20